.

Tập trung giải ngân nhanh các chương trình tín dụng chính sách xã hội

.
15:56, Thứ Tư, 03/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 3-7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh họp phiên thường kỳ lần thứ III năm 2019 nhằm đánh giá hoạt động NHCSXH tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của NHCSXH tỉnh, 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh huy động trên 297 tỷ đồng tiền gửi, đạt 95% kế hoạch. Huy động nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương tăng trên 13 tỷ đồng, đạt 112, 5% kế hoạch. Doanh số cho vay đạt 722 tỷ đồng với gần 18.000 lượt khách hàng được vay vốn. Tổng dư nợ đạt 3.179 tỷ đồng, tăng 161 tỷ đồng so với đầu năm...

Hiện nay, trong 19 chương trình tín dụng đang thực hiện, có 11 chương trình dư nợ tăng so với đầu năm, trong đó tập trung vào các chương trình như: hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường; hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn; hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ; chương trình cho vay vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

Trong 6 tháng đầu năm, dư nợ cho vay ủy thác qua 4 tổ chức hội đoàn thể đạt gần 3.200 tỷ đồng, chiếm 99,7% tổng dư nợ, tăng 160 tỷ đồng so với đầu năm. Hoạt động giao dịch tại điểm giao dịch xã được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên.

Đặc biệt, ngay từ đầu năm, NHCSXH tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội nhằm thúc đẩy nguồn vốn phân giao đạt kết quả tốt nhất và hiệu quả nhất cho đối tượng chính sách trong thời gian này và giai đoạn tiếp theo...

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, tại phiên họp, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời đề xuất những giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tập trung giải ngân nhanh các chương trình như: cho vay nhà ở xã hội, phát triển sản xuất, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện nghiêm túc các nội dung văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác đã ký kết; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các chương trình tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thương trực UBND tỉnh cũng đã giao NHCSXH tỉnh tiếp thu và giải trình những kiến nghị, đề xuất của các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh trong thời gian sớm nhất...

Hiền Phương

,