.

Ngành Tổ chức cả nước tập trung tham mưu công tác đại hội Đảng bộ các cấp

.
08:52, Thứ Ba, 02/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 1-7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
6 tháng đầu năm, cả nước có 52/63 tỉnh, thành ủy cụ thể hóa Kết luận 05-KL/BTCTW về hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2019.

Toàn ngành đã tham mưu cho các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều nội dung phong phú, góp phần đấu tranh ngăn chặn suy thoái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ.

Hiện cả nước có 174.831/174.924 tập thể đã tiến hành kiểm điểm và 4.511.959/4.603.905 cá nhân đã kiểm điểm; có 59/63 tỉnh, thành ủy ban hành kế hoạch khắc phục, sửa chữa sau kiểm điểm năm 2018.

Ban Tổ chức Trung ương cũng đã thực hiện tham mưu công tác quy hoạch cán bộ nghiêm túc. Qua đó, đã trình Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt quy hoạch đối với 185 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu tổ chức 2 đoàn với 39 cán bộ đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài theo chương trình đề án 165 và 9 đoàn với 189 cán bộ đi nghiên cứu, học tập theo thỏa thuận, hợp tác đào tạo với các nước.

Toàn ngành đang phát huy cao độ trí tuệ, công sức tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng với nội dung căn bản đổi mới, tổng thể, đồng bộ, công khai, minh bạch.

Trong thời gian này, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về tổ chức bộ máy; trọng tâm là tổ chức thực hiện  Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị, Kết luận số 34 của Bộ Chính trị; thông báo Kết luận số 52 của Ban Bí thư; triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tập trung tham mưu công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương Đảng về tổ chức công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; tích cực triển khai vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị và nâng cao công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, ngành Tổ chức cả nước tập trung tham mưu công tác đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tập trung tham mưu, hướng dẫn cho các cấp cơ sở tổ chức đại hội, chuẩn bị tốt công tác cán bộ để tìm ra người có năng lực nhất đưa vào bộ máy lãnh đạo.
 
Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn; đẩy mạnh công tác phân cấp, kiểm tra, giám sát; xây dựng ngành Tổ chức trong sạch, vững mạnh; nhân rộng các điển hình tiên tiến chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp; triển khai có hiệu quả vị trí việc làm; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng…
 
X.V
,