.

Bàn giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

.
14:05, Thứ Sáu, 19/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 19-7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị bàn giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. Về phía Phòng Thương mại-Công nghiệp Việt Nam (VCCI), dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc VCCI tại Đà Nẵng.
Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.
Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.
Kết quả đánh giá cụ thể theo các lĩnh vực, tiêu chí (TC) và tiêu chí thành phần (TCTP) chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2018 cho thấy có 15 TC, TCTP không có điểm thuộc các lĩnh vực cải cách tài chính công sở, hiện đại hóa hành chính và lĩnh vực xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 20 TC, TCTP chưa đạt điểm tối đa thuộc các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính…
 
Cụ thể, lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, tỉnh đạt 12,71/13 điểm (tăng 4 bậc so với năm 2017), xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố cả nước; lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh đạt 8,62/10 điểm (giảm 7 bậc so với năm 2017), xếp thứ 25/63 tỉnh, thành; lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước tỉnh đạt 8,54/12 điểm, (bị trừ 3,46 điểm) xếp thứ 44/63 tỉnh thành; lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh đạt 9,04/13,5 điểm (giảm 39 bậc so với năm 2017), xếp thứ 58/63 tỉnh, thành; lĩnh vực hiện đại hóa hành chính tỉnh đạt 7,07/13,5 điểm (giảm 4 bậc so với năm 2017), xếp thứ 58/63 tỉnh, thành phố cả nước…
 
Về chỉ số PCI của tỉnh năm 2018 là 61,06 điểm, tăng 0,24 điểm so với năm 2017 và là điểm số cao nhất của Quảng Bình từ trước đến nay. UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
 
Mặt khác, tỉnh ban hành suất đầu tư tối thiểu làm cơ sở để kêu gọi nhà đầu tư có năng lực; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chỉ số chưa được cải thiện hoặc giảm sút so với năm 2017 như: chỉ số gia nhập thị trường (giảm 2 bậc), chỉ số tiếp cận đất đai (giảm 6 bậc), chỉ số chi phí thời gian (giảm 4 bậc), chỉ số chi phí không chính thức (giảm 26 bậc), chỉ số tính năng động (giảm 22 bậc), chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp (giảm 17 bậc)…
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số giải pháp nâng cao chỉ số PCI và chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2019, đó là: thực hiện có hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các chỉ số thành phần do từng cơ quan, đơn vị, địa phương làm đầu mối để giám sát, lãnh đạo; rà soát, rút ngắn quy trình, thời gian xử lý hồ sơ; định kỳ cập nhật, công khai thủ tục hành chính, cơ chế chính sách, các quy hoạch của tỉnh, địa phương, ngành để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin; nâng cao chất lượng đối thoại, tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý một số giải pháp trọng tâm cần thực hiện thời gian tới, đó là: tập trung quán triệt mục đích, ý nghĩa việc nâng cao chỉ số PCI, CCHC trong thực hiện nhiệm vụ được giao; sử dụng chỉ số chi phí không chính thức trong Bộ chỉ số PCI làm thước đo ý thức, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp nâng cao điểm chỉ số thành phần; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại doanh nghiệp; các địa phương giám sát, thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ; tập trung xây dựng Chính phủ điện tử; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến…
 
Nguyễn Hoàng
,