.

Tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

.
14:33, Thứ Ba, 18/06/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 18-6, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Hội đồng PBGDPL và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Từ đầu năm 2019 đến nay, UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành 19 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp PBGDPL; chỉ đạo, đôn đốc các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL...
 
Nhờ đó, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tiếp tục đi vào nền nếp, thực hiện đúng quy chế, góp phần triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp về công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, từng bước đi vào chiều sâu thực sự hướng về cơ sở...
 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức gần 7.400 hội nghị, cuộc họp với trên 1.158.000 lượt người tham gia; tổ chức 502 cuộc thi với gần 153.000 lượt người tham gia; tổ chức in ấn, phát hành khoảng 1.100.000 tài liệu tuyên truyền (trong đó có 2.322 tài liệu đăng tải trên internet).
 
Riêng Sở Tư pháp đã tổ chức 28 hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho trên 3.080 cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh, in ấn và phát hành 35.500 tài liệu tuyên truyền (trong đó có 5.500 cuốn Bản tin Tư pháp và 30.000 tờ gấp, sách hỏi đáp, tài liệu tìm hiểu pháp luật trên các lĩnh vực...).
 
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tăng cường tập huấn các văn bản pháp luật mới được ban hành cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp, tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.
 
Đặc biệt, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã chú trọng PBGDPL cho đối tượng đặc thù như người ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật; người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc...
 
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, hội nghị đã tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục. Các đại biểu đã đánh giá cao các kết quả mà Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã đạt được và ghi nhận vai trò quan trọng của Sở Tư pháp trong việc phát huy hiệu quả của công tác phối hợp PBGDPL trên địa bàn...
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2019, nhất là các đơn vị, địa phương đã có những cách làm mới, phù hợp với thực tiễn như: chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền; tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, địa bàn khó khăn; xây dựng và khai thác tốt đội ngũ báo cáo viên có chất lượng cao; huy động các cấp chính quyền tham gia PBGDPL...
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần tập trung khắc phục, đồng thời yêu cầu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, phấn đấu triển khai kịp thời, có chất lượng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; ưu tiên lựa chọn nội dung tuyên truyền quan trọng, phù hợp, sát thực với từng nhóm đối tượng, địa bàn và hình thức tuyên truyền cần phong phú, đa dạng hơn; tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền PBGDPL và chú trọng giáo dục về ý thức, trách nhiệm trong việc tự nghiên cứu tìm hiểu pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội để nâng cao hiệu quả PBGDPL; tăng cường phối hợp và kiểm tra công tác PBGDPL ở các ngành, địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL bảo đảm đủ về số lượng, có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao...
 
Văn Minh
,