.

Tăng cường xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp

.
14:46, Thứ Năm, 27/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 27-6, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương liên quan. 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.

Tại hội nghị, đại diện Thanh tra Chính phủ đã phổ biến một số nội dung cơ bản của Chỉ thị số 10/CT-TTg. Chỉ thị đã nêu ra 5 nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính của một bộ phận cán bộ, đó là: trách nhiệm người đứng đầu chưa được đề cao, thực hiện chưa tốt; tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhiều nơi còn kém; vẫn còn khe hở của cơ chế chính sách, thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn rườm rà, thiếu công khai minh bạch, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc còn yếu kém; việc tiếp nhận phản ánh, góp ý, phê bình, tố cáo của người dân, cán bộ, đảng viên còn nhiều hạn chế; ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp, người dân chưa tốt.

Chỉ thị cũng đã nêu rõ 4 nhóm giải pháp khắc phục như, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội trong phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.
 
Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để đại biểu các điểm cầu trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với doanh nghiệp, người dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm hạn chế, tiến tới đẩy lùi tệ nạn này trong thời gian tới.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ; cần xác định trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg, trong đó tập trung ở một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng; chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ...
 
Nguyễn Hoàng
,