.

Bố Trạch: Đẩy mạnh phong trào "Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững"

.
14:27, Thứ Năm, 27/06/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 27-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bố Trạch tổ chức Đại hội thi đua "CCB gương mẫu" lần thứ VI (giai đoạn 2014-2019) và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (1989-2019). Tham dự có lãnh đạo huyện Bố Trạch, Hội CCB tỉnh và 141 đại biểu đại diện trên 12.800 hội viên CCB toàn huyện.
Lãnh đạo huyện Bố Trạch tặng hoa chúc mừng Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” huyện lần thứ VI.
Lãnh đạo huyện Bố Trạch tặng hoa chúc mừng Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” huyện lần thứ VI.
Trong giai đoạn 2014-2019, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của huyện Bố Trạch luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy Bố Trạch, Tỉnh hội CCB và được xác định nằm trong phong trào thi đua yêu nước của huyện hàng năm nên việc triển khai hoạt động đạt kết quả thiết thực ở tất cả các nội dung và các tiêu chí thi đua.
 
Các cấp Hội CCB trong huyện phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, tập hợp CCB vào tổ chức, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần để 9/28 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới.  
 
Phong trào CCB sản xuất kinh doanh giỏi cũng từng bước nhân rộng với nhiều gương điển hình tiên tiến trong từng lĩnh vực; đến nay, toàn huyện có 28 doanh nghiệp, 10 mô hình trang trại, 8 cơ sở dịch vụ do hội viên CCB làm chủ hoạt động có hiệu quả, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
 
Từ những mô hình phát triển kinh tế đã tạo việc làm cho 820 lao động, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho hội viên, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo hàng năm giảm, tăng hộ khá và giàu.
Lãnh đạo huyện Bố Trạch khen thưởng các tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” huyện giai đoạn 2014-2019.
Lãnh đạo huyện Bố Trạch khen thưởng các tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” huyện giai đoạn 2014-2019.
Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới 2019-2024, Hội CCB huyện Bố Trạch sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm vào 3 khâu đột phá, cụ thể: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức, động viên hội viên CCB gương mẫu trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự..., đồng thời, xây dựng mô hình và phát triển mô hình có hiệu quả, thiết thực ở các cấp hội; đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững”.
 
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đoàn Lương Khuệ, Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" huyện giai đoạn 2014-2019; đồng thời nhấn mạnh, những kết quả của phong trào thi đua, những kinh nghiệm hay cần được nhân rộng là bài học quý để các đơn vị trong tỉnh tiếp tục chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội thi đua "CCB gương mẫu", lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua "CCB gương mẫu" cấp tỉnh và 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (1989-2019).
 
Dịp này, Hội CCB tỉnh khen thưởng cho 2 tập thể và 2 cá nhân; Hội CCB huyện khen thưởng 9 tập thể, 6 cá nhân trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.
 
Đại hội cũng đã thông qua danh sách đại biểu dự Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI của Hội CCB tỉnh gồm 9 đồng chí.
 
Hương Trà
,