.

Tuyên Hóa: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

.
08:27, Thứ Năm, 16/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 15-5, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc sau 3 năm triển khai Chỉ thị 05
Lãnh đạo Huyện ủy Tuyên Hóa trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc đến các chi, đảng bộ trực thuộc. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, các ngành tổ chức triển khai, quán triệt về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.
 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.
 
Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, phát huy và nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.
 
Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng triển khai, quán triệt các chuyên đề hàng năm; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện đã trao giấy khen, phần thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
X.Phú
,