.

Thông qua nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024

.
20:16, Thứ Hai, 27/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 27-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm thông qua một số nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. 
 
Tham dự có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Trần Văn Tuân phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Trần Văn Tuân phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Điều lệ MTTQVN khóa VIII và để kiện toàn bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh đúng theo đề án nhân sự được Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh khóa XII đã quyết nghị, tại hội nghị, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã hiệp thương cử đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 thay đồng chí Trần Công Thuật chuyển công tác khác và cử ông Hoàng Quang Trung, Ủy viên BCH Trung ương Hội môi trường giao thông vận tải Việt Nam, Trưởng văn phòng đại diện Trung ương Hội môi trường giao thông vận tải khu vực miền Trung-Tây Nguyên tại Quảng Bình tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 thay 1 ủy viên đã từ trần. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024
Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo đề án nhân sự Ủy ban MTTQVN tỉnh và đề án Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh là 95 vị; trong đó, ủy viên là người đứng đầu các tổ chức thành viên 38 vị, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố 8 vị, chuyên gia tư vấn trên các lĩnh vực 11 vị, cá nhân tiêu biểu 26 vị và cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh 12 vị.

Số lượng cơ cấu Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh gồm 10 vị; trong đó có Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 6 Ủy viên Thường trực. 

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019; chương trình Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra vào tháng 7-2019.
 
Hiền Chi
,