.

Thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân định kỳ hàng tháng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

.
16:16, Thứ Ba, 21/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện Quyết định số 1587-QĐ/TU, ngày 10-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sửa đổi điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1518-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tiếp dân định kỳ hằng tháng như sau:

1. Thời gian: Vào ngày 25 hàng tháng, nếu ngày 25 trùng với ngày nghỉ, ngày lễ thì thời gian tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân sẽ được tổ chức vào ngày làm việc tiếp theo. Nếu ngày 25 hàng tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bận công việc đột xuất thì thời gian tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân sẽ được tổ chức trước hoặc vào ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bận công việc đột xuất, Văn phòng Tỉnh ủy thông báo cụ thể về thời gian tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình, Trang Thông tin Điện tử của tỉnh.

2. Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp Công dân của tỉnh, số 06 Phan Chu Trinh, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới.

 

,