.

Phổ biến các văn bản pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên

.
15:04, Thứ Ba, 14/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng 14-5, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tổ chức hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh quý II-2019. 
Các báo cáo viên pháp luât cấp tỉnh tham dự hội nghị.
Các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tham dự hội nghị.
Tại hội nghị, các báo cáo viên pháp luật đã được phổ biến, quán triệt về Luật Đặc xá năm 2018, Luật Công an nhân dân năm 2018, Thông tư số 03/2018/TT-BTP, ngày 10-3-2018 của Bộ Tư pháp quy định về bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
 
Được biết, Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 19-11-2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2019. Luật này gồm có 56 chương, 39 điều.
 
Tiếp đến, Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 20-11-2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2019, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 45: "Các quy định của Luật này về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành từ ngày 11-1-2019".
 
Luật này gồm có 7 chương, 46 điều quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CAND, tổ chức của CAND, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ CAND. Đặc biệt, Luật quy định cụ thể về hệ thống cấp bậc hàm, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ CAND, trong đó nêu rõ cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sỹ quan CAND...
 
Thông tư số 03/2018/TT-BTP, ngày 10-3-2018 của Bộ Tư pháp quy định về bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL gồm có 5 chương, 17 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018.
 
Thông qua việc nắm bắt đầy đủ nội dung các bộ luật và thông tư nói trên, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh sẽ có thêm kiến thức pháp luật để có những giải pháp phù hợp triển khai thực hiện PBGDPL trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt hiệu quả cao.
 
Văn Minh
 
,