.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn TP. Đồng Hới

.
10:40, Thứ Năm, 16/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 15-5, UBND tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra tiến độ thi công các dự án giao thông, phát triển quỹ đất, nhà ở trên địa bàn TP. Đồng Hới do đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Cùng đi có lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch-Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên-Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan.

Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án tạo quỹ đất khu dân cư ở TP. Đồng Hới.
Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án tạo quỹ đất khu dân cư ở TP. Đồng Hới.

Báo cáo của các ngành liên quan về thực trạng các dự án giao thông, phát triển quỹ đất, nhà ở trên địa bàn TP. như sau: Về tiến độ thi công các công trình giao thông thuộc dự án hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, đến thời điểm này, toàn bộ phần xây lắp đã thực hiện là 237,530 tỷ đồng, đạt 44% giá trị khối lượng.

Tình hình thực hiện các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh do Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên-Môi trường làm chủ đầu tư. Trong 4 tháng đầu năm, Trung tâm đã thực hiện đấu giá quỹ sử dụng đất và giao đất thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá 176 lô, diện tích 40.245,7m2 với số tiền 421,486 tỷ đồng, đạt 84,3% kế hoạch. Trung tâm cũng đang triển khai thực hiện 16 dự án với tổng diện tích 95,06ha và tổng mức đầu tư 867,653 tỷ đồng.

Về tình hình thực hiện các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn TP. Đồng Hới, dự kiến tổng thu từ các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở thương mại năm 2019 là 320 tỷ đồng. Tính đến ngày 30-4, tổng số tiền sử dụng đất đã nộp của các dự án trên địa bàn TP. Đồng Hới là 92,4 tỷ đồng.

Đại diện các đơn vị cũng đã nêu những vướng mắc, đồng thời đề xuất phương án, giải pháp cần tháo gỡ nhằm thực hiện hiệu quả các dự án.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các địa phương, đơn vị, ban, ngành trong quá trình triển khai dự án. UBND tỉnh đã có sự chỉ đạo cụ thể về kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, do vậy, yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng dự án đã triển khai, sớm bàn giao mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các công trình, dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trong quá trình triển khai dự án, nếu vướng mắc cần chủ động đối thoại với những hộ dân chưa đồng thuận, chú trọng đảm bảo đời sống, ổn định sản xuất cho người dân trong khu vực triển khai dự án.

Phan Hòa

,