.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

.
14:39, Thứ Năm, 23/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 23-5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
3 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc kịp thời triển khai nghiêm túc với những cách làm phong phú, đa dạng.
 
Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.
 
Việc tập trung chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị đã làm cho chất lượng sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực. Trong tổ chức “làm theo”, các cấp ủy, đơn vị đã có nhiều hình thức phong phú để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động chủ động làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 
 
Qua triển khai thực hiện, ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phát hiện, biểu dương và nhân rộng. Qua đó, đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị những năm qua đã góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện nhiệm vụ  chính trị của các cơ quan, đơn vị. Từ đây, nhiều vấn đề nảy sinh về tư tưởng, những vấn đề tiêu cực nổi lên gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được giải quyết.
 
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Đ.Nguyệt
,