.

Tuyên Hóa: Công bố quyết định công nhận xã Tiến Hóa đạt chuẩn nông thôn mới

.
14:35, Chủ Nhật, 21/04/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 21-4, huyện Tuyên Hóa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã Tiến Hóa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp góp phần nâng cao năng suất cho người dân Tiến Hóa
Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp góp phần nâng cao năng suất cho người dân Tiến Hóa
Sau 8 năm triển khai phong trào xây dựng NTM, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã Tiến Hóa đã huy động trên 157 tỷ đồng để đầu tư vào các hạng mục công trình, từng bước hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng NTM.
 
Nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội ngày càng phát triển, cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn. 
 
Tính đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 38,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 2,87%; công tác giáo dục, y tế được chú trọng, quốc phòng-an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Tiến Hóa là xã thứ 4 của huyện miền núi Tuyên Hóa được công nhận đạt chuẩn NTM. Việc hoàn thành các tiêu chí NTM là tiền đề quan trọng để cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tiến Hóa nói riêng và toàn huyện Tuyên Hóa nói chung tiếp tục phấn đấu, thực hiện có hiệu quả các đề án về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM trong những năm tới.
 
Cũng trong dịp này, Đảng ủy xã Tiến Hóa đã công bố phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Tiến Hóa giai đoạn 1930-1975. Đây là công trình khoa học có giá trị góp phần lưu giữ, giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trên địa bàn.
 
X.Phú
 
,