.

Quảng Ninh: Tuyên dương 39 tập thể và cá nhân tiêu biểu xây dựng nông thôn mới

.
15:42, Thứ Sáu, 19/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 19-4, UBND huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2016-2018.

Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2016-2018, huyện Quảng Ninh đã huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia hướng ứng tích cực nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân cùng hiến công, hiến kế, hiến của để xây dựng các tiêu chí NTM.

Đồng chí Pham Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh trao giấy khen cho các tập thể điển hình trong xây dựng NTM giai đoạn 2016-2018.
Đồng chí Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể điển hình XDNTM giai đoạn 2016-2018.

Đến nay, toàn huyện đã có 9/14 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM; tổng số tiêu chí đạt được là 233 tiêu chí, tăng 46 tiêu chí so với năm 2016; trung bình mỗi xã đạt 16,64 tiêu chí, cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh.

Đối với cụ thể từng tiêu chí, toàn huyện có 10/14 xã đạt tiêu chí giao thông; 12/14 xã đạt tiêu chí thủy lợi; 11/14 xã đạt tiêu chí trường học; 12/14 xã đạt tiêu chí thu nhập; 13/14 xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất.

Từ trong phong trào XDNTM ở huyện Quảng Ninh xuất hiện các tập thể và cá nhân tiêu biểu như: cán bộ và nhân dân xã Vạn Ninh, Ban quản lý XDNTM xã Hải Ninh; Hội LHPN các xã Lương Ninh, Duy Ninh; ông Lê Tiến Hiền ở thôn Thượng, xã Võ Ninh; ông Nguyễn Công Luân ở thôn Hàm Hòa, xã Hàm Ninh; ông Võ Đình Châu ở thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2019, huyện Quảng Ninh phấn đấu có thêm xã Tân Ninh về đích NTM; xã Lương Ninh phấn đấu đạt bộ tiêu chí NTM nâng cao; đồng thời xây dựng và hoàn thành mô hình điểm “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn mẫu” tại thôn Lộc Long, xã Xuân Ninh. Các xã đã đạt phấn đấu nâng chuẩn các tiêu chí, các xã còn lại tăng thêm từ 1-2 tiêu chí.

Tại hội nghị, UBND huyện Quảng Ninh đã biểu dương, khen thưởng 13 tập thể và 26 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào XDNTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2018.

Thanh Hải

 

 

 

 

                       

 

 

,