.

Lệ Thủy: Công bố quyết định và bàn giao hồ sơ quy hoạch 3 loại rừng

.
10:22, Thứ Năm, 04/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 3-4, UBND huyện Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 4534/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện Lệ Thủy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

UBND huyện Lệ Thủy bàn giao hồ sơ quy hoạch các loại rừng cụ thể cho các xã, thị trấn.
UBND huyện Lệ Thủy bàn giao hồ sơ quy hoạch các loại rừng cụ thể cho các xã, thị trấn.

Theo đó, tổng diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp của huyện Lệ Thủy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là 98.474,45 ha, trong đó, đất quy hoạch rừng đặc dụng là 22.350,49 ha, đất quy hoạch rừng phòng hộ 3.519,45 ha, đất quy hoạch rừng sản xuất 72.604,51 ha.

Tại hội nghị, UBND huyện đã bàn giao hồ sơ quy hoạch các loại rừng cụ thể cho 21 xã, thị trấn, trong đó, có chi tiết số liệu diện tích các loại rừng và bản đồ quy hoạch. Đồng thời, huyện yêu cầu các địa phương phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi về quy hoạch mới này để người dân sử dụng hợp lý các loại rừng và chấp hành tốt pháp luật bảo vệ phát triển rừng.

Theo lộ trình, ngay sau khi quy hoạch được phê duyệt, các đơn vị, địa phương sẽ tổ chức quản lý theo quy hoạch đã phê duyệt, đặc biệt là các diện tích có chuyển đổi mục đích sử dụng trong quy hoạch này; công khai công bố kết quả quy hoạch đến cấp xã và các chủ rừng, làm căn cứ để quản lý các hoạt động liên quan đến quy hoạch đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Việc điều chỉnh mới quy hoạch 3 loại rừng rất phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện cho nhân dân huyện Lệ Thủy phát huy tối đa tiềm năng đất rừng, góp phần bảo vệ rừng tốt hơn và thực hiện thuận lợi chiến lược phát triển kinh tế rừng trên địa bàn huyện.

Hồng Mến
(Đài TT-TH Lệ Thủy)

,