.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, khóa 44

.
14:50, Thứ Hai, 01/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 1-4, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, khóa 44.

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng.
Toàn cảnh buổi lễ khai giảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 75 học viên là những cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Các học viên sẽ được tiếp thu và nghiên cứu các chuyên đề: kiến thức chung về Nhà nước trong hệ thống chính trị, đạo đức công vụ, cải cách hành chính Nhà nước; kiến thức quản lý Nhà nước theo ngành, lãnh thổ và các kỹ năng quản lý hồ sơ; kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thu thập, xử lý thông tin hay kỹ năng viết báo cáo...

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết về quản lý Nhà nước và kỹ năng thực thi công việc. Qua đó, tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác của công chức ngạch chuyên viên trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao; góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Lan Chi

          

,