.

Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 109 đoàn viên

.
09:10, Chủ Nhật, 31/03/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 29-3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) dành cho đối tượng kết nạp đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy chứng nhận cho các đoàn viên đạt thành tích tốt trong học tập
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt thành tích trong học tập.
Lớp bồi dưỡng LLCT khóa XIII được tổ chức từ ngày 25 đến 29-3. Tham dự có 109 học viên là đoàn viên ưu tú đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
 
Trong thời gian này, các học viên đã được học và nghiên cứu nội dung: khái lược về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Các nội dung này đã giúp các học viên nắm bắt những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; về tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó xây dựng kế hoạch học tập, tu dưỡng, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Kết thúc khóa học, 100% đoàn viên được cấp giấy chứng nhận, trong đó 1 đoàn viên đạt xuất sắc; 73 đoàn viên đạt giỏi; 28 đoàn viên đạt khá; 2 đoàn viên trung bình.
 
Đ.N 
 
 
,