.

Tập trung xây dựng kế hoạch dân vận chính quyền

.
13:33, Thứ Tư, 27/03/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 27-3, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội quý I-2019. Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Công Huấn phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Công Huấn phát biểu tại hội nghị.
Quý 1-2019, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019. Theo đó, tập trung đổi mới, đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo việc bám, nắm cơ sở, địa bàn để nắm chắc tình hình nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên; tổ chức cho nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
 
Các hoạt động giám sát chuyên đề, giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp được Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tích cực xây dựng, thẩm tra, cho ý kiến bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành. Các sở, ban, ngành tiếp tục cụ thể hóa công tác dân vận gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kịp thời xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2019.
 
Các lực lượng vũ trang tích cực triển khai chương trình phối hợp công tác năm 2019 với Ban Dân vận cùng cấp; chủ động nắm tình hình nhân dân, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở các địa bàn. Mặt trận và các đoàn thể tăng cường nắm bắt tình hình, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên và nhân dân; hướng các hoạt động về cơ sở, chú trọng các địa bàn khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng có đạo...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả xây dựng kế hoạch dân vận chính quyền ở các đơn vị, địa phương; việc giải quyết những vấn đề nổi lên; tình hình khiếu nại, tố cáo và đề xuất những giải pháp cần tập trung thực hiện trong quý II-2019.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Công Huấn nhấn mạnh về những kết quả nổi bật, cũng như tồn tại, hạn chế của công tác dân vận chính quyền trong quý I-2019.
 
Về nhiệm vụ quý II-2019, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung quan tâm, đôn đốc xây dựng kế hoạch dân vận chính quyền 2019 của đơn vị; phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá công tác dân vận chính quyền theo Quyết định số 3367QĐ-UBND của UBND tỉnh; tăng cường quản lý Nhà nước trên tất cả các mặt; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, những vấn đề nổi lên ở cơ sở.
 
Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở; tập trung củng cố, xây dựng công tác vận động nhân dân của các chi đoàn, chi hội, đặc biệt là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, tôn giáo...
 
Hiền Chi
 
,