.

Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, tồn đọng

.
14:36, Thứ Sáu, 29/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 28-3, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác chỉ đạo, phối hợp THADS năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2018, công tác THADS nói chung, việc chỉ đạo, phối hợp THADS nói riêng đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, huyện luôn quan tâm, tích cực chỉ đạo đối với công tác THADS. Công tác phối hợp giữa các cơ quan THADS trong tỉnh với các đơn vị liên quan luôn được duy trì và phát huy, nhất là trong việc cung cấp những bản án, quyết định, giải quyết những vụ án có vướng mắc, khó thi hành.

Việc triển khai các quy chế phối hợp đối với những cấp ngành liên quan tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Năm 2018, cơ quan THADS đã phối hợp với các đơn vị liên quan cưỡng chế 3 vụ việc thành công, đạt tỷ lệ 100%.

Bên cạnh đó, cơ quan THADS còn phối hợp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn, giảm đối với 36 việc, tương ứng số tiền hơn 152 triệu đồng (trong đó xét miễn giảm được 31 việc với số tiền trên 132 triệu đồng), đạt tỷ lệ 86,11%; phối hợp xác nhận kết quả THADS cho 13 trường hợp...

Đối với công tác THADS, các cơ quan THADS đã thụ lý 3.796 việc (trong đó 3.059 việc có điều kiện giải quyết, 737 việc chưa có điều kiện giải quyết); giải quyết xong 2.747 việc, đạt tỷ lệ hơn 89,8%.

Tổng số tiền thụ lý có điều kiện giải quyết gần 183 tỷ đồng, giải quyết xong gần 114 tỷ đồng. Đặc biệt, các cơ quan THADS đã phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong năm, đã giải quyết 58/59 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt 98% so với số đơn tiếp nhận...

Các  đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác THADS trên địa bàn tỉnh vẫn gặp những tồn tại, hạn chế như: một số vụ việc đã đưa ra bàn bạc, trao đổi, chỉ đạo giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa được tháo gỡ; công tác, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo một số cơ quan THADS chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả; nhiều vụ việc mới phát sinh với giá trị lớn, địa bàn rộng khó thi hành...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, phối hợp THADS thời gian qua.

Đồng chí lưu ý, thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp còn tồn đọng; nhanh chóng xử lý đơn thư khiếu nại, tránh khiếu nại vượt cấp, kéo dài thời gian ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là những nơi thường xảy ra vụ việc phức tạp...

Đối với một số vụ việc khó khăn, vướng mắc chưa giải quyết được, đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, huyện nghiên cứu kỹ lưỡng và tham mưu phương án để giải quyết hiệu quả trong thời gian sớm nhất...

Văn Minh
 

,