.

Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính hệ tập trung, khóa 33

.
11:16, Thứ Hai, 25/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 25-3, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính hệ tập trung, khóa 33. Tham gia khóa học gồm 50 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ dự nguồn, cán bộ trong quy hoạch ở các đơn vị, xã, phường, thị trấn.

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng.
Toàn cảnh buổi lễ khai giảng.

Tham gia khóa học, các học viên sẽ được tiếp thu, nghiên cứu các nội dung về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống, xã hội; kỹ năng quản lý, lãnh đạo và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân...

Khóa học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và rèn luyện cho học viên có phương pháp luận khoa học, tư tưởng, đạo đức chính trị vững vàng, qua đó góp phần phục vụ tốt công tác quản lý, lãnh đạo tại đơn vị, địa phương.

Lan Chi

 

 

,