.

Đẩy nhanh tiến độ "Quy hoạch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050"

.
19:24, Thứ Tư, 27/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là nội dung hội nghị do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì vào ngày 27-3. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và Công ty TNHH McKinsey&Company Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận tại hội nghị
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết thúc giai đoạn 1, đơn vị tư vấn đã hoàn thành dự thảo Quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch) lần 3. Bước vào giai đoạn 2, đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy hoạch; rà soát, chuẩn hoá các số liệu liên quan đến Quy hoạch và tham gia các hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư của tỉnh. Đơn vị tư vấn cũng đã làm việc, giải trình với các sở, ngành và hoàn thiện dự thảo Quy hoạch vào tháng 1-2019.

Đến nay, dự thảo Quy hoạch đã nhận được 1.046 ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có 978 ý kiến đã được đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa; 23 ý kiến được tiếp thu 1 phần và giải trình thêm; 45 ý kiến đang được đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu.

Việc triển khai điều chỉnh Quy hoạch thời gian qua còn chậm so với tiến độ. Nguyên nhân chủ yếu là do nghị định và thông tư hướng dẫn thu hành Luật Quy hoạch vẫn chưa ban hành nên gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Về phía đơn vị tư vấn, việc khởi động giai đoạn 2 và một số nhiệm vụ liên quan chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tại hội nghị, tổ công tác xây dựng Quy hoạch và các địa biểu đã có các kiến nghị, đề xuất nhằm tập trung đẩy nhanh tiến độ Quy hoạch. Đại diện đơn vị tư vấn cũng đã tiếp thu các ý kiến và có các đề xuất đối với tỉnh, các sở, ban, ngành nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch.

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành và đơn vị tư vấn. Tuy nhiên tiến độ triển khai còn chậm, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, giữa đơn vị tư vấn và các sở, ban, ngành đôi khi còn thiếu chặt chẽ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu, Sở Kế hoạch-Đầu tư tiếp tục đôn đốc, phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến và hoàn thiện dự thảo Quy hoạch đúng tiến độ. Quá trình thực hiện cần chú ý phân tích, đánh giá, dự báo và tham mưu đề xuất các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh để làm cơ sở cho việc thực hiện Quy hoạch. Việc lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương cần được triển khai đúng tiến độ, hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch trình HĐND tỉnh thông qua trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các ngành, địa phương tham gia ý kiến, tổ công tác có trách nhiệm giám sát đơn vị tư vấn trong quá trình tiếp thu chỉnh sửa. Về phía đơn vị tư vấn cần tăng cường cán bộ có năng lực, trách nhiệm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hội nghị cũng đã thống nhất điều chỉnh tên Quy hoạch thành “Quy hoạch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” để phù hợp với các quy định của Luật Quy hoạch 2017 và một số nội dung đề xuất liên quan. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu đơn vị tư vấn tập trung sức lực, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để xây dựng Quy hoạch có chất lượng, có tầm, phù hợp, góp phần thúc đẩy Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Ngọc Mai

  

 

 

 

,