.

Ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân

.
16:28, Thứ Năm, 28/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Tin từ Văn phòng Tỉnh ủy cho biết, ngày 25-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 1518-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Đăng Quang thăm hỏi, tặng quà con em bà con dân tộc người A Rem trong chuyến công tác tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Đăng Quang thăm hỏi, tặng quà con em bà con dân tộc người A Rem trong chuyến công tác tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch.
Theo đó, thời gian tiếp dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, nếu ngày 25 trùng với ngày nghỉ, ngày lễ thì tổ chức vào ngày làm việc tiếp theo. Địa điểm tổ chức tiếp dân tại Ban Nội chính, trụ sở cơ quan Tỉnh ủy Quảng Bình.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân đột xuất trong các trường hợp theo quy định tại khoản 2, Điều 4, Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị; khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân theo yêu cầu của cấp trên. Thời gian, địa điểm tiếp dân đột xuất do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quyết định đối với trường hợp cụ thể.
 
Thành phần tham gia tiếp dân gồm đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh và một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.
 
Được biết, Quảng Bình là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành và thực hiện Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
Hiền Chi
 
,