.

Tăng cường đấu tranh với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch

.
08:17, Thứ Năm, 05/04/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 4-4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) về nhân quyền UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2018 do đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ về nhân quyền UBND tỉnh chủ trì.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ về nhân quyền UBND tỉnh kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại hội nghị.
Năm 2017, BCĐ về nhân quyền UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các mặt công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, các ngành chức năng, địa phương đã tăng cường công tác tuyền truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, nhất là các văn bản pháp luật mới ban hành, pháp luật trong lĩnh vực có tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, doanh nghiệp...; thực hiện tốt các chính sách tôn giáo, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng dễ bị tổn thương.
 
Đồng thời, các ngành chức năng, địa phương đã tham mưu, giải quyết ổn định các vụ việc khiếu kiện, đình công, tranh chấp đất đai; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động chống phá, lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc của các thế lực thù địch; thường xuyên nắm bắt tình hình tại các địa bàn trọng điểm, các đối tượng cực đoan để phát hiện và tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề và vụ việc nổi lên...
 
Tuy nhiên, năm qua, công tác nắm tình hình có lúc, có nơi thiếu kịp thời; công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống Nhà nước thông qua mạng internet còn gặp khó khăn; hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chưa cao; một số vụ việc liên quan đến lĩnh vực an ninh xã hội, tôn giáo, khiếu kiện đất đai chưa được giải quyết dứt điểm...
 
Sau khi thảo luận, các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2018, đó là: tham mưu triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các chính sách tôn giáo, dân tộc, xóa đói giảm nghèo....; chủ động nắm chắc và dự báo sát tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các cấp chính quyền, ban, ngành để tham mưu, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh liên quan đến tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân; tăng cường định hướng dư luận, vạch rõ âm mưu thủ đoạn của các đối tượng chống đối chính trị, các chức sắc cực đoan trong tôn giáo, các thế lực thù địch...
 
Hương Trà
 
,