.

Bám sát tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh ở cơ sở

.
14:20, Thứ Năm, 05/04/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy sáng nay (5-4-2018).
 Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả công tác dân vận, nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới. Theo đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác dân vận chính quyền, các cơ quan Nhà nước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước trong công tác dân vận.
 
Ban Dân vận đã kịp thời nắm bắt, tham mưu chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở liên quan đến tôn giáo, chú trọng đối thoại, gặp gỡ, vận động chức sắc, tạo được sự ổn định tình hình ở các địa bàn vùng giáo. Tăng cường nắm tình hình nhân dân, phát hiện những vấn đề nổi lên, bức xúc trong nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.
 
Đặc biệt, thời gian qua Ban đã tập trung tham mưu, phối hợp giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến việc đền bù khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển, việc triển khai các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, nhất là dự án FLC xã Hải Ninh (Quảng Ninh), Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch...
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo công tác dân vận trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khuyết điểm: công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo đối với Ban Dân vận các huyện, khối dân vận còn hạn chế; khối dân vận một số địa phương hoạt động chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ, lúng túng trong việc nắm tình tình nhân dân và đề xuất giải pháp giải quyết các vụ việc nổi lên ở cơ sở, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo có lúc còn thiếu kịp thời, có vụ việc còn để tồn đọng, kéo dài; công tác vận động chức sắc, chức việc vẫn là khâu yếu hiện nay trong công tác tôn giáo, việc xây dựng cốt cán vẫn còn nhiều bất cập...
 
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng lực lượng cốt cán vùng giáo trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức về hội thi “Dân vận khéo” trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp; bố trí, luân chuyển vị trí cán bộ của Ban để phù hợp và phát huy hiệu quả cán bộ trong quá trình công tác...
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh gia cao những kết quả đạt được Ban Dân vận Tỉnh ủy thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ cơ bản cần tập trung thực hiện trong năm 2018, đó là: bám sát cơ sở, các địa bàn để nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vấn đề nảy sinh ở cơ sở; nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và nhân dân về công tác dân vận; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và phương thức hoạt động của công tác dân vận; hội thi “Dân vận khéo” trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp năm 2018 cần được tổ chức sinh động, phong phú...
 
Đ.N
 
 
 
,