.

Công an tỉnh: Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BCA của Bộ Công an

.
09:36, Thứ Sáu, 24/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BCA, ngày 20-3-2019 của Bộ Công an quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân (CAND). Đại tá Trần Minh Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Thông tư 07/2019/TT-BCA gồm 6 điều, kèm theo 70 biểu mẫu, quy định về biểu mẫu và việc in, sử dụng, quản lý các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của CAND, áp dụng với các đối tượng cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong Công an nhân dân; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính của CAND.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 6-5-2019 và thay thế Thông tư số 34/2014/TT-BCA, ngày 15-8-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND.

Đại tá Trần Minh Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã phát biểu biểu dương Công an các đơn vị, địa phương thời gian qua đã tổ chức thực hiện có hiệu công tác xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm hành chính, bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương cần tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc thông tư đến tận CBCS; xây dựng cơ sở dữ liệu để lưu trữ mẫu biên bản, nhất là sớm hoàn thiện, thống nhất việc in ấn, cấp phát, sử dụng và quản lý biểu mẫu một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với từng lĩnh vực công tác, bảo đảm tiết kiệm, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho Công an các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện thông tư đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng xử phạt vi phạm hành chính trong tình hình hiện nay.

T.H

,