.

Huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa: Hiệp đồng giao nhận quân năm 2019

.
09:05, Thứ Tư, 09/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 7-1, Ban chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2019.

Theo chỉ tiêu giao quân năm 2019, huyện Minh Hóa có 90 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ; trong đó, 85 thanh niên nhập ngũ thuộc lực lượng Quân đội và 5 thanh niên nhập ngũ thuộc lực lượng Công an nhân dân.

Thời gian qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình và chất lượng. Những thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2019 đều có trình độ học vấn, nhận thức chính trị và đều viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Tại hội nghị, Ban chỉ huy Quân sự huyện và các đơn vị nhận quân thảo luận, thống nhất một số nội dung về thời gian, các thủ tục hồ sơ, phương pháp tổ chức giao nhận quân và cùng nhau ký biên bản hợp đồng đối với các đơn vị nhận quân nhập ngũ năm 2019.

Theo kế hoạch, dự kiến thời gian giao nhận quân sẽ được tiến hành thực hiện vào ngày 20-2-2019.

Trần Hà
(Đài TT-TH Minh Hóa)

* Ban chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2019.

Sau khi quán triệt các tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019; báo cáo kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đến thời điểm hiện tại, hội nghị đã thông qua và ký kết biên bản hiệp đồng giao nhận quân năm 2019. Hội nghị thống nhất, thời gian chốt quân số với các đơn vị nhận quân là vào ngày 22-1; lễ giao nhận quân sẽ được tổ chức vào ngày 20-2-2019.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện cũng lưu ý, từ nay cho đến ngày giao quân, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Ban chỉ huy Quân sự huyện và các xã, thị trấn phải thường xuyên nắm chắc, quản lý tốt công dân trong diện nhập ngũ; thực hiện tốt chế độ, chính sách hậu phương quân đội đối với công dân nhập ngũ; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp trốn, chống lệnh gọi nghĩa vụ quân sự…

Lương Việt Thắng
(Ban CHQS Tuyên Hóa)
 

,