.

Xử lý các sai phạm trong lĩnh vực đất đai tại Ngư Thủy Bắc

.
08:06, Thứ Sáu, 07/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Qua thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy), các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm tại địa phương này. Trên cơ sở đó, UBND huyện Lệ Thủy đã đưa ra các biện pháp nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, đồng thời, xử lý nghiêm nhiều cán bộ địa phương có sai phạm trong lĩnh vực đất đai…

Nhiều sai phạm trong lĩnh vực đất đai

Qua kiểm tra, từ năm 2007-2018, trên địa bàn xã Ngư Thủy Bắc đã phát hiện 111 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai với tổng diện tích khoảng 7,3 ha. Cụ thể: tại thôn Bắc Hòa có 46 trường hợp, thôn Tân Hòa 9 trường hợp, thôn Trung Thanh 2 trường hợp, thôn Tân Thuận 1 trường hợp và thôn Tân Hải 53 trường hợp.

UBND xã Ngư Thủy Bắc cho các cá nhân thuê đất sử dụng vào mục đích Thương mại-Dịch vụ có nhiều sai sót.
UBND xã Ngư Thủy Bắc cho các cá nhân thuê đất sử dụng vào mục đích Thương mại-Dịch vụ có nhiều sai sót.

Trong 111 trường hợp vi phạm, có 3 trường hợp lấn chiếm đất ở (đất phân lô đấu giá qua các năm của xã); 4 trường hợp lấn chiếm đất trồng cây hàng năm khác; 104 trường hợp lấn chiếm đất rừng sản xuất do UBND xã quản lý.

Trong đó, có 100 trường hợp xây dựng nhà kiên cố; 6 trường hợp làm nhà tạm; 5 trường hợp đang làm móng nhà.UBND xã Ngư Thủy Bắc cũng đã ban hành 16 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm với số tiền 34,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, UBND xã mới chỉ thu được số tiền 29,5 triệu đồng của 13 trường hợp; các hộ gia đình chưa khôi phục hiện trạng ban đầu, không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Trong quá trình kiểm tra, các cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 5 trường hợp vi phạm về đất đai (năm 2019), các trường hợp này đã được UBND xã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt hành chính với số tiền 16,5 triệu đồng.

Cũng qua kiểm tra của các cơ quan chức năng tại xã Ngư Thủy Bắc, giai đoạn từ năm 2013-2018, UBND xã đã cho các cá nhân thuê 10 lô đất sử dụng vào mục đích thương mại-dịch vụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, còn có một số sai sót như: một số hợp đồng cho thuê không có số hợp đồng, ngày, tháng; trên hợp đồng không ghi rõ số lô, diện tích theo quy hoạch chi tiết; thời gian cho thuê đất chưa đúng với thời gian hợp đồng; chưa có biên bản bàn giao thực địa cho các hộ gia đình cá nhân được thuê đất; đến hết thời hạn hợp đồng nhưng UBND xã chưa thanh lý hợp đồng.

Sau khi cho thuê đất,UBND xã chưa tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của các hộ dân nên dẫn đến các hộ sử dụng đất không đúng diện tích thuê, một số hộ xây dựng hàng rào ngăn cách giữa các lô trên phần diện tích quy hoạch.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra, việc giao đất, cho thuê đất của 18 tổ chức, cá nhân có dự án sử dụng đất trên địa bàn cho thấy, trong quá trình quản lý các dự án được cho thuê đất, giao đất, UBND xã Ngư Thủy Bắc chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các cơ sở nuôi tôm dẫn đến các cơ sở thực hiện quy hoạch chi tiết, kế hoạch bảo vệ môi trường chưa đúng với hồ sơ đã được phê duyệt, một số cơ sở hoạt động có hiện tượng xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường…

Hàng loạt cán bộ bị đề nghị kỷ luật

Qua việc phát hiện các sai phạm nói trên, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy đã chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, từng cá nhân ở xã Ngư Thủy Bắc đã để xảy ra các sai phạm và đưa ra các biện pháp xử lý kỷ luật đối với các hành vi vi phạm về đất đai trên địa bàn.

Theo đó, giao Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện hình thức kỷ luật đối với các ông: Nguyễn Thanh Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc nhiệm kỳ 2010-2015; Ngô Văn Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc giai đoạn từ tháng 8-2015 đến nay; Trần Công Minh, cán bộ địa chính-xây dựng xã Ngư Thủy Bắc từ tháng 2-2013 đến nay vì đã thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra sai phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ.

 Việc giao đất, cho thuê đất của 18 tổ chức, cá nhân có dự án sử dụng đất trên địa bàn một số cơ sở hoạt động có hiện tượng xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.
Việc giao đất, cho thuê đất của 18 tổ chức, cá nhân có dự án sử dụng đất trên địa bàn một số cơ sở hoạt động có hiện tượng xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Đồng thời, Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện có hình thức kỷ luật đối với ông Ngô Văn Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Võ Văn Đương, Phó Chủ tịch HĐND xã vì có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; ông Trần Quang Cả, Phó Chủ tịch UBND xã giai đoạn từ tháng 8-2015 đến nay để gia đình con gái của ông làm nhà ở năm 2016 vi phạm pháp luật đất đai, thiếu gương mẫu trong thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai.

Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cá nhân ông Trần Đình Duyến, Bí thư Đảng ủy và tập thể Đảng ủy xã Ngư Thủy Bắc nhiệm kỳ 2010-2015; 2015-2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đất đai trên địa bàn xã để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai.

Đồng thời, kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc nhiệm kỳ 2010-2015; ông Ngô Văn Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc nhiệm kỳ 2015-2020; ông Võ Văn Đương, Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Trần Quang Cả, Phó Chủ tịch UBND xã…

Ngọc Hải

,