.

Tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đồng bào dân tộc thiểu số

.
16:43, Thứ Ba, 04/06/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan tỉnh) vừa phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cà Roòng tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số các bản Troi, Tuộc, 61, xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch).
Cán bộ Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cà Roòng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cà Roòng tuyên truyền phòng, chống ma túy cho bà con dân bản xã Thượng Trạch.
Cán bộ Hải quan và Biên phòng tuyên truyền phòng, chống ma túy cho bà con ở xã Thượng Trạch.
Thời gian qua, các đối tượng liên quan đến buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy có chiều hướng gia tăng, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng đã tập trung tuyên truyền cho bà con dân bản một số nội dung: hệ thống văn bản pháp luật về công tác phòng, chống ma túy; hậu quả và tác hại khi sử dụng, sản xuất, buôn bán, tàng trữ ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình, xã hội; cách nhận biết các loại ma túy phổ biến hiện nay; một số phương thức, thủ đoạn thường dùng của các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy trên địa bàn...
 
Nhân dịp này, Đội kiểm soát Hải quan đã phát 1.200 tờ rơi tuyên truyền cho bà con nhân dân tại các bản Troi, Tuộc, 61, xã Thượng Trạch.
 
Thông qua đợt tuyên tuyền đã giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, kinh tế, gia đình và xã hội; tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.
 
Lan Chi
,