.
Về đơn khiếu nại đền bù giải phóng mặt bằng đường vào sân bay Đồng Hới:

Đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết dứt điểm

.
09:47, Thứ Sáu, 09/09/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được đơn của ông Nguyễn Hữu Hiếu (78 tuổi ở thôn 12, xã Lộc Ninh, Đồng Hới) phản ánh về việc đền bù không thoả đáng cho 15 hộ dân trong việc thực hiện dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) đường vào sân bay Đồng Hới.

Theo trình bày của ông Hiếu thì vào ngày 14-5-2004, UBND tỉnh có quyết định số 1471/QĐ-UB về việc phê duyệt mức đền bù thiệt hại GPMB để xây dựng đường vào sân bay Đồng Hới tại xã Lộc Ninh cho các hộ các hộ dân có đất thu hồi. Tuy nhiên mức giá bồi thường trong việc thu hồi đất vườn cho dân chưa thoả đáng và thiếu sự công bằng. Cụ thể, tuy cùng bị thu hồi đất vườn cùng một lần nhưng có 2 hộ được áp dụng chính sách đất vườn được hỗ trợ bằng 30% đất ở, 15 hộ khác lại không được áp dụng chính sách này. Do vậy,  từ năm 2006 ông Hiếu đã làm đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng đến nay vẫn chưa được giải quyết theo đúng quy định.

Tháng 9-2010 UBND thành phố Đồng Hới có công văn đề nghị UBND tỉnh quan tâm giải quyết khiếu nại của ông Hiếu. Theo nội dung công văn này thì công trình đường vào sân bay Đồng Hới được xây dựng hoàn thành từ năm 2005, chủ đầu tư là Sở Giao thông - Vận tải. Đến nay vẫn có 15 hộ khiếu nại việc bồi thường không công bằng, vì đất vườn của họ chỉ đựơc bồi thường theo giá đất nông nghiệp, trong khi đó hộ ông Nguyễn Quốc Vinh và Nguyễn Viết Thưởng đất vườn lại được hỗ trợ bằng 30% giá đất ở. Do đó 15 hộ đề nghị được hỗ trợ đất vườn bằng 30% giá trị đất ở như 2 hộ kia.

 

Ông Nguyễn Văn Hiếu trình bày việc khiếu nại của 15 hộ dân đã qua 4 năm nhưng chưa được cơ quan chức năng giải quyết
Ông Nguyễn Văn Hiếu trình bày việc khiếu nại của 15 hộ dân đã qua 4 năm nhưng chưa được cơ quan chức năng giải quyết Ảnh Đ. T

Theo công văn nói trên, thời điểm trả tiền bồi thường công trình đường vào sân bay Đồng Hới vào tháng 5-2004 đang áp dụng các chế độ đền bù theo Nghị định số 22/1998/NĐ-CP, ngày 24-4-1998 của Chính phủ và Thông tư số 145/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tại Thông tư 145/TT-BTC đã có chính sách hỗ trợ đất vườn bằng 30% giá trị đất ở, nhưng UBND tỉnh chưa áp dụng cho các dự án trên địa bàn. Tuy vậy có hộ ông Nguyễn Quốc Vinh và Nguyễn Viết Thưởng không nhận tiền bồi thường do chưa được đất cấp tái định cư. Đến tháng 10-2005 được giao đất tái định cư được thì lúc đó 2 hộ này mới nhận tiền bồi thường. Việc bồi thường được thực hiện theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP, đất vườn được hỗ trợ 30% đất ở (thực hiện chế độ bồi thường tại thời điểm trả tiền). Như vậy, trong cùng một dự án có 15 hộ dân chỉ được bồi thường là 8.000đ/m2 đất vườn, còn hai hộ được hỗ trợ đất vườn liền kề được bồi thường với giá 890.086đ/m2. 

"Tại điểm 3.3, mục II, phần A Thông tư số 145/1998/TT-BTC, ngày 4-11-1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP quy định: Đất nông nghiệp trong đô thị được đền bù theo giá đất nông nghiệp và cộng thêm một khoản tiền tối đa bằng 30% phần chênh lệch giữa giá đền bù cho đất ở trong đô thị của khu đất ở liền kề với giá đất đền bù đất nông nghiệp".

Theo UBND thành phố Đồng Hới, công trình đường vào sân bay Đồng Hới là một dự án kéo dài từ năm 2004 đến 2007 và trải qua phạm vi áp dụng của 2 chính sách bồi thường khác nhau như nói trên, song nghị định nào cũng có chính sách hỗ trợ đất vườn tương đương nhau. Để đảm bảo sự công bằng giữa các hộ dân và giải quyết dứt điểm việc khiếu kiện kéo dài ngày 9-9-2010 UBND thành phố Đồng Hới đã có công văn số 520/UBND, ngày 9-9-2010 đề nghị UBND tỉnh cho 15 hộ dân nói trên được hỗ trợ đất vườn theo quy định như của 2 hộ ông Vinh và ông Thưởng; giá đất để tính hỗ trợ theo giá đất năm 2004.

 Ngày 17-9-2010 UBND tỉnh đã có công văn số 2215/UBND nội dung như sau: Nghị định số 22/1998/NĐ-CP không quy định chính sách hỗ trợ đất vườn bằng 30% đất ở. Việc xây dựng phương án bồi thường GPMB là do Hội đồng GPMB thành phố lập và được Sở Tài chính thẩm định sau đó mới trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt thực hiện. Vì vậy đề nghị của UBND thành phố không có cơ sở để UBND tỉnh xem xét giải quyết. UBND tỉnh cũng đề nghị UBND thành phố căn cứ vào các quy định của pháp luật để có quyết định giải quyết khiếu nại của các hộ dân nói trên.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Hữu Hiếu hộ ông Vinh và ông Thưởng do chây ỳ không chịu di dời và nhận tiền đền bù nên sau đó mới được áp dụng quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP. Hộ ông Vinh bị thu hồi tổng cộng có 188,9m2 đất, nhưng lại được cấp đất tái định cư đến 400m2. Theo quy định của Nghị định 22/1998/NĐ-CP thì hộ dân tự nguyện giải toả di dời đi trước thì được thưởng 5 triệu đồng/hộ, nhưng không có hộ dân nào được hưởng chính sách này.

Qua nội dung sự việc trên, để đảm bảo sự công bằng, hợp lý và đúng chính  sách quy định của Nhà nước đề nghị UBND tỉnh nên xem xét lại đề nghị của UBND thành phố Đồng Hới một cách thấu đáo trên cở sở cả mặt lý, mặt tình để có cách giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu kiện kéo dài nhiều năm này.

                                                                                                Bùi Thành
                                   

,