.

Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho Chủ tịch UBND cấp xã

.
15:34, Thứ Năm, 18/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh vừa tổ chức tập huấn quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách cho Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện NHCSXH TP. Đồng Hới.

Tập huấn chuyên môn cho các thành viên Ban đại diện NHCSXH TP. Đồng Hới.
Tập huấn chuyên môn cho các thành viên Ban đại diện NHCSXH TP. Đồng Hới.

Tại buổi tập huấn, các thành viên đã được đại diện NHCSXH tỉnh truyền đạt một số nội dung cơ bản về hoạt động của NHCSXH, các chương trình tín dụng đang thực hiện tại TP. Đồng Hới; các giải pháp phát huy vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã, của Ban giảm nghèo trong hoạt động tín dụng chính sách; các chủ trương, chính sách mới của NHCSXH…

Thông qua công tác tập huấn này, góp phần để đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở TP. Đồng Hới nắm bắt các giải pháp, chủ trương mới về thực hiện tín dụng chính sách, tăng cường hơn nữa vai trò quản lý giám sát, chỉ đạo thực hiện các chương trình tín dụng tại địa phương; giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ để phát triển sản xuất kinh doanh, giảm nghèo bền vững.

Hiền Phương

,