.

Để đất đai là "nguồn lực" phát triển kinh tế-xã hội

.
08:26, Thứ Hai, 29/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác quản lý nhà nước về đất đai ở Quảng Bình từng bước đi vào nền nếp; quỹ đất được phát triển hợp lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) đã tập trung hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016-2020 để tổ chức thực hiện; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn; điều chỉnh diện tích, loại đất của dự án Khu nhà ở thương mại xã Phú Trạch và dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung Trạch trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bố Trạch.

Bên cạnh đó, sở cũng đã ưu tiên hoàn thành việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xử lý các dự án chậm tiến độ, tăng cường thanh tra kiểm tra quy hoạch, kế hoạch, xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài; kịp thời giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh.

Ông Lê Minh Trị, Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai, Sở TN-MT cho biết, căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất thời gian qua đã được Sở TN-MT triển khai thực hiện tốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu và thu hút nhiều dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 34 hồ sơ giao đất với tổng diện tích 67,58 ha; 38 hồ sơ cho thuê đất với tổng diện tích 72,49 ha; tiếp nhận và giải quyết 9 hồ sơ thu hồi đất với tổng diện tích 19,52 ha và thẩm định chủ trương đầu tư 163 dự án.

Cùng với đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được chú trọng. Tính đến nay, toàn tỉnh đã cấp 544.103 giấy CNQSDĐ với diện tích 593.924,46 ha/618.550,50 ha, đạt tỷ lệ 96,13%.

Thời gian tới, Sở TN-MT tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai và phát triển quỹ đất.
Thời gian tới, Sở TN-MT tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai và phát triển quỹ đất.

Đặc biệt, xác định đất đai là “nguồn lực” quan trọng góp phần tăng nguồn thu ngân sách, thời gian qua, Sở TN-MT luôn chú trọng phát triển hợp lý quỹ đất trên cơ sở đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở TN-MT đã thực hiện 10 dự án với tổng diện tích 55,76 ha; tổng mức đầu tư 506,653 tỷ đồng; trong đó có 5 dự án đang triển khai thi công và 5 dự án đang hoàn thành thủ tục chuẩn bị triển khai thi công.

Cùng với việc triển khai các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý quỹ đất sau khi thu hồi cũng được quan tâm thực hiện. Tính từ đầu năm đến nay, Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở TN-MT đã thực hiện quản lý 37 khu đất sau thu hồi của các đơn vị với tổng diện tích 370.207 m2.

Bên cạnh đó, bởi công tác định giá đất cụ thể là khâu quan trọng, làm cơ sở cho việc thực hiện GPMB, đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm phát triển quỹ đất đã tiến hành thực hiện định giá đất cụ thể 20 công trình; đồng thời đưa vào đấu giá 178 lô đất với tổng số tiền thu về ngân sách nhà nước đạt gần 431 tỷ đồng, qua đó, đáp ứng yêu cầu về việc định giá đất cụ thể phục vụ tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Trong số 5 dự án phát triển quỹ đất đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh, dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía đông đường Phùng Hưng (phường Đồng Phú, Đồng Hới) là một trong những dự án được quan tâm thực hiện với diện tích 10,38 ha, tổng mức đầu tư 96,57 tỷ đồng. Dự án được triển khai thi công từ tháng 10-2017 đến nay cơ bản hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc.

Dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía đông đường Phùng Hưng bao gồm 80 lô, dự kiến sau khi đấu giá quyền sử dụng đất, số tiền thu được từ dự án là khoảng 253,490 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã bán được 68 lô với số tiền thu được sau khi đấu giá quyền sử dụng đất là 198,4 tỷ đồng/178,4 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Tương tự, dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía đông nam đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới có diện tích 10,52 ha với tổng mức đầu tư 124,347 tỷ đồng. Được triển khai thi công từ tháng 10-2018 đến nay dự án cơ bản đã hoàn thành  khoảng 65% khối lượng công việc với chất lượng thi công bảo đảm yêu cầu theo thiết kế kỹ thuật đã phê duyệt.

Theo thiết kế, dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía đông nam đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông có tổng cộng 203 lô với mức thu dự kiến sau khi đấu giá quyền sử dụng đất là 422,9 tỷ đồng.

Trong quý I năm 2019, đã đưa vào đấu giá thành công 157/160 lô với số tiền thu được sau khi đấu giá quyền sử dụng đất là 324,9 tỷ đồng/236,330 tỷ đồng giá khởi điểm (tăng 88,57 tỷ đồng). Các dự án tạo quỹ đất được triển khai thực hiện đã từng bước giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân và đất cho các tổ chức, đồng thời tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, phát triển quỹ đất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững, thời gian tới, Sở TN-MT tiếp tục thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, định giá đất, GPMB, tạo nhiều quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

“Sở cũng sẽ quản lý chặt chẽ, thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ kinh tế-xã hội theo hướng bền vững; tiếp tục tập trung định giá đất cụ thể đối với các công trình, dự án chưa hoàn thành, phục vụ cho công tác GPMB và sớm đưa quỹ đất ra đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tăng thu ngân sách cho địa phương; tiếp tục hoàn thành phiếu điều tra giá đất tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh theo đúng thời gian quy định phục vụ cho việc xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024.

Đơn vị cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo và thực hiện đăng ký cấp giấy CNQSDĐ; đẩy mạnh việc thực hiện các dự án tạo quỹ đất để giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân và đất cho các tổ chức nhằm tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh...”, ông Lê Minh Trị, Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai, Sở TN-MT cho biết thêm.

Thanh Hải

,