.

Lệ Thủy: Công nhận thêm 3 vườn hộ đạt chuẩn kiểu mẫu cấp huyện

.
09:32, Thứ Sáu, 24/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy Đặng Đại Tình vừa ký ban hành các quyết định về việc công nhận 3 vườn hộ đạt chuẩn kiểu mẫu cấp huyện trong xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Đó là các vườn hộ của ông Nguyễn Minh Thởi (thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy), bà Hoàng Thị Lê (thôn Hòa Tân, xã Cam Thủy) và ông Đỗ Tiến Tình (thôn Hương Thi, xã Trường Thủy).

Kèm theo đó, UBND huyện Lệ Thủy cũng đã quyết định trích từ nguồn kinh phí hoạt động của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện để hỗ trợ mỗi vườn hộ 15 triệu đồng.

Được biết, cùng với 2 vườn hộ kiểu mẫu của ông Hoàng Đại Vương (xã Mai Thủy) và ông Phạm Duy Bốn (xã Hoa Thủy) đã được UBND huyện Lệ Thủy công nhận trước đó; đến thời điểm này, Lệ Thủy đã có 5 vườn hộ đạt chuẩn theo Khung tiêu chí vườn hộ kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới cấp huyện năm 2019.

Trọng Hiểu

,