.

Hơn 1.500 lao động được đào tạo nghề từ nguồn vốn khuyến công

.
08:55, Thứ Năm, 23/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Hơn 5 năm qua, với sự hỗ trợ của Cục Công thương địa phương, tỉnh Quảng Bình đã đào tạo nghề cho khoảng 1.530 lao động bằng nguồn vốn khuyến công quốc gia và địa phương. Các nghề đào tạo chủ yếu là may công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, cơ khí, chế biến thủy sản…

Nghề đan lát thủ công mỹ nghệ thu hút nhiều lao động tham gia đào tạo.
Nghề đan lát thủ công mỹ nghệ thu hút nhiều lao động tham gia đào tạo.

Công tác đào tạo nghề đã bám sát định hướng, mục tiêu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn và nhu cầu đào tạo nghề của các doanh nghiệp.

Nhờ đó, việc đào tạo nghề đã tạo ra nguồn nhân lực có tay nghề, đáp ứng nhu cầu của các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Với chất lượng lao động ngày một cải thiện, các cơ sở công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ cũng thuận lợi hơn trong chuyển giao khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề, từ đó nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh cho sản phẩm.

L.M

,