.

Chú trọng phát triển giống cây lâm nghiệp

.
14:42, Thứ Ba, 22/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, công tác phát triển giống cây lâm nghiệp luôn được tỉnh ta chú trọng nhằm chủ động nguồn giống có chất lượng cho kế hoạch trồng rừng hàng năm và lâu dài trên địa bàn tỉnh.

Người dân xã Quảng Thạch (huyện Quảng Trạch) phát triển trồng rừng gỗ lớn từ giống keo lai nuôi cấy mô.
Người dân xã Quảng Thạch (huyện Quảng Trạch) phát triển trồng rừng gỗ lớn từ giống keo lai nuôi cấy mô.

Theo đó, tỉnh đã quy hoạch xây dựng nguồn nguồn giống mới, gồm: keo tai tượng, keo lưỡi liềm; phát triển vườn cung cấp hom keo lai, hom keo lá tràm, hom phi lao TT2.6, TT2.7…; xây dựng rừng giống keo lưỡi liềm với diện tích 6ha, rừng giống phi lao chuyển hóa diện tích 10ha, lâm phần tuyển chọn cây bần chua diện tích 7ha; hỗ trợ xây dựng 3 vườn ươm giống cây lâm nghiệp tại các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Ninh; hỗ trợ cây giống nuôi cấy mô để xây dựng 5 vườn cây đầu dòng với diện tích 2,5ha.

Cùng với đó, công tác quản lý nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp cũng được chú trọng thực hiện, nhiều giống mới có năng suất cao, như: keo lai các dòng BV10, BV16, BV33, BV73, keo tai tượng nhập nội từ Úc…, được đưa vào sản xuất với tỷ lệ giống được kiểm soát đạt trên 60% vào năm 2018.

Ngọc Lan
 

,