.

Khuyến khích phát triển đánh bắt thủy hải sản

.
14:41, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2017, thực hiện chính sách khuyến khích phát triển đánh bắt thủy hải sản của Chính phủ, nhiều hộ dân trên địa bàn đã mạnh dạn đầu tư mua sắm, sửa sang phương tiện, ngư lưới cụ, thiết bị thông tin liên lạc... để nâng cao năng lực sản xuất.

Nhiều ngư dẫn đã thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển đánh bắt thủy hải sản của Chính phủ
Ngư dân thu mua thủy hải sản.

Hiện nay, số lượng tàu, thuyền khai thác hải sản có động cơ trên địa bàn tỉnh là 5.242 chiếc, tăng 8,2% so cùng kỳ, trong đó tàu có công suất từ 90CV trở lên 1.392 chiếc, tăng 12%. Trong năm, sản lượng thủy sản đạt hơn 71.000 tấn, tăng 15% so cùng kỳ, đạt trên 109% kế hoạch, trong đó sản lượng khai thác hơn 59.000 tấn, tăng 18,5%, đạt trên 112% kế hoạch; sản lượng nuôi trồng đạt gần 12.000 tấn, tăng 0,4% và đạt 97% kế hoạch.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất sau sự cố môi trường biển để phấn đấu năm 2018 tổng sản lượng thủy hải sản đạt trên 71.000 tấn; khuyến khích khai thác thủy sản vùng biển xa; chú trọng phát triển nuôi trồng thủy sản, nhất là thủy sản nước ngọt có giá trị cao...

Hiền Phương

,