.

Nghiên cứu loài bách xanh đá ở Phong Nha - Kẻ Bàng

.
08:23, Thứ Hai, 07/05/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) đã thông qua Hội đồng tuyển chọn cấp tỉnh giao trực tiếp nhiệm vụ KH-CN “Nghiên cứu sinh thái và phân bố thể loài bách xanh đá tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng” cho Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nghiên cứu và thực hiện.
 
Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu đặc điểm sinh thái và hiện trạng phân bố của loài bách xanh đá (Calocerus rupestris) và việc bảo tồn, hạn chế tối đa các nguy cơ đe dọa lên quần thể và loài.
 
Từ đây, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ bắt đầu nghiên cứu hiện trạng quần thể loài bách xanh đá tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng về quy mô, phạm vi, điều kiện tự nhiên; đặc điểm sinh học và sinh thái cơ bản nhằm nắm bắt các đặc tính của loài; các yếu tố gây suy thoái quần thể loài, qua đó có biện pháp can thiệp kịp thời; áp dụng GIS và RS để xây dựng hệ thống quản lý bằng công nghệ nâng cao hiệu quả trong bảo tồn loài thực vật này...
 
T. Hoa
 
,