.

Quảng Bình phấn đấu đến năm 2025, xóa bỏ phòng học tạm

.
09:02, Thứ Hai, 15/07/2019 (GMT+7)
 
(QBĐT) - Thông tin từ Sở GD-ĐT cho biết, toàn ngành đang phấn đấu đến năm 2025 xóa bỏ phòng học tạm, phòng học nhờ và phòng học bán kiên cố.
Đến năm 2030, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh đều được kiên cố hóa.
Đến năm 2030, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh đều được kiên cố hóa.
Được biết, những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, ngành GD-ĐT đã tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học ngày một khang trang, hiện đại phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ dạy và học. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, tại một số địa phương, học sinh còn phải học trong các phòng học bán kiên cố, phòng học tạm, phòng học nhờ; tập trung chủ yếu ở cấp học mầm non và tiểu học. 
 
Cụ thể, toàn tỉnh hiện có 7.010 phòng học văn hóa, thì có 6.054 phòng kiên cố, đạt tỷ lệ kiên cố hóa 76,45%; còn lại là phòng học bán kiên cố và 241 phòng học tạm, phòng học nhờ. Trong đó: Cấp học mầm non mới chỉ đạt 65,1% phòng học kiên cố; còn 160 phòng học tạm, phòng học nhờ. Cấp tiểu học đạt 77,27% phòng học kiên cố; còn 75 phòng học tạm, phòng học mượn (hai địa phương có tỷ lệ phòng học tạm, phòng học mượn cao là Minh Hóa 9,5% và Bố Trạch 19,5%). 
 
Vừa qua, toàn ngành đã thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nhằm phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho GD-ĐT tại các địa phương; đồng thời, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học bảo đảm các điều kiện thực hiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và phát triển giáo dục mầm non. Từ đó, phấn đấu đến năm 2025, xóa bỏ phòng học tạm, phòng học nhờ và phòng học bán kiên cố; đến năm 2030, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh được kiên cố hóa, tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động giáo dục.
Nội Hà
 
,