.

Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ: Quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người dân

.
10:40, Thứ Bảy, 16/02/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Quán triệt tinh thần đó, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng: tháng 5-1996, đạt chuẩn quốc gia về PCGD tiểu học chống mù chữ; tháng 6-2005, đạt chuẩn quốc gia về PCGD tiểu học đúng độ tuổi; tháng 12-2005, đạt chuẩn quốc gia về PCGD THCS; năm 2014 đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Từ đó đến nay, công tác PCGD, XMC trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển vững chắc.
 
Cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo đáp ứng nhu cầu người học
 
Những năm qua tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới trường, lớp các cấp học, bậc học cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh (HS) và người lao động trong tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 184 trường mầm non (MN), 203 trường tiểu học (TH), 24 trường TH và THCS, 142 trường THCS, 6 trường THCS và THPT, 27 trường THPT.
 
Ngoài ra, còn có 8 trung tâm giáo dục-dạy nghề, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, 1 trường đại học, 4 trường trung cấp chuyên nghiệp, 16 trung tâm ngoại ngữ, 4 trung tâm ngoại ngữ - tin học và 2 trung tâm tin học, 159/159 xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng.
 
Cùng với việc tăng trưởng cơ sở vật chất trường lớp, tỉnh đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (GV) cơ bản đủ về số lượng và chuẩn về chất lượng. Đội ngũ nhà giáo tận tâm với nghề, đáp ứng yêu cầu giảng dạy của các trường học trên địa bàn.
 
Toàn ngành Giáo dục hiện có 18.684 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó, có 14.123 giáo viên đứng lớp, với 100% GV đạt chuẩn trở lên (trong đó, GV MN trên chuẩn, đạt trên 84%; TH trên chuẩn đạt trên 96%; THCS trên chuẩn đạt trên 91%).
 
Kết quả của sự đồng tâm, nỗ lực
 
Với quyết tâm cao của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của cộng đồng xã hội, công tác PCGD, XMC của Quảng Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đối với PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi (MNT5T), có 158/159 xã, phường, thị trấn và 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn PCGD MNT5T; tỉnh duy trì vững chắc đạt chuẩn PCGD MNT5T.
 
PCGD TH có 159/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD TH mức độ 2 trở lên, trong đó, 156/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3; có 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn PCGD TH mức độ 2 trở lên, trong đó 7/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3; tỉnh đạt chuẩn PCGD TH mức độ 2.
 
PCGD THCS có 159/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1 trở lên (trong đó, có 127 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3); có 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1 trở lên (trong đó, có 6 huyện, thị xã đạt chuẩn mức độ 2 và TP. Đồng Hới đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3); tỉnh đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1.
Học sinh các xã đặc biệt khó khăn, nhất là học sinh trong độ tuổi phổ cập luôn được quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện có nơi ở và học hành thuận lợi.
Học sinh các xã đặc biệt khó khăn, nhất là học sinh trong độ tuổi phổ cập luôn được quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện có nơi ở và học hành thuận lợi.

Đối với công tác XMC, có 159/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn XMC mức độ 1 trở lên (trong đó có 157 xã, phường, thị trấn đạt mức độ 2); 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn XMC mức độ 2; tỉnh đạt chuẩn XMC mức độ 2.

Theo đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Đinh Quý Nhân, kết quả đó là sự nỗ lực, quyết tâm cao của tỉnh, trong đó, Ban chỉ đạo (BCĐ) PCGD, XMC các cấp đã quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác PCGD, XMC; đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC bằng việc ban hành các chính sách phù hợp cho các xã ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 
Các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, Tỉnh đoàn, Hội Khuyến học, Hội Phụ nữ... đã phối hợp tốt với Sở GD-ĐT để huy động HS bỏ học trở lại trường, mở các lớp bổ túc TH, THCS; tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong việc tổ chức dạy XMC cho đồng bào ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới và ven biển.
 
BCĐ PCGD, XMC cấp huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ sở giáo dục huy động và duy trì sĩ số, hạn chế HS bỏ học. Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố tích cực chỉ đạo các đơn vị trường học chăm lo các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
 
Các trường học trên địa bàn nhận thức rõ công tác PCGD, XMC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đã làm tốt công tác huy động HS đến trường; thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học; chăm lo các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện...
 
Phấn đấu đến năm 2020 Quảng Bình đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3     
 
Mục tiêu giai đoạn 2018-2020: duy trì đạt chuẩn PCGD MNT5T, đạt chuẩn XMC mức độ 2; phấn đấu đến tháng 12-2020, tỉnh Quảng Bình đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3.
 
Để đạt được mục tiêu đó, BCĐ đã đưa ra một số giải pháp cụ thể: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của công tác PCGD, XMC đối với việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng sự nghiệp CNH, HĐH đất nước nói chung và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng. Từ đó xác định việc thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC là trách nhiệm của toàn xã hội, là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người dân.
 
Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể đối với công tác PCGD, XMC; tập trung sự lãnh đạo và chỉ đạo với tinh thần cụ thể, quyết liệt, sáng tạo và linh hoạt. Phân công các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể trực tiếp phụ trách chỉ đạo từng địa bàn cụ thể; lập phương án thực hiện cụ thể đối với tất cả các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn.
 
Bên cạnh đó, ngành GD-ĐT tăng cường chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ sở; đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tốt đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; duy trì và mở thêm các lớp bổ túc.
 
Đặc biệt, đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCGD, XMC, tập trung huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội, của các tổ chức, đoàn thể, các nhà tài trợ cùng với ngân sách nhà nước nhằm góp phần đầu tư hỗ trợ kinh phí cho công tác PCGD, XMC.
 
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ PCGD, XMC giai đoạn 2018-2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng, Trưởng BCĐ PCGD, XMC đã nêu rõ: Với sự nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, BCĐ PCGD, XMC tỉnh Quảng Bình đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC trên địa bàn và đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự nghiệp nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
 
Tuy nhiên, việc duy trì và nâng cao chất lượng PCGD, XMC ở tất cả các đơn vị trong toàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Những xã chưa đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 đều là những xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 
Do đó, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội và ngành GD-ĐT cần phải tích cực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC để giữ vững những kết quả đã đạt được và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 như Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
 
Nội Hà
 
 
,
 • Chương trình giáo dục phổ thông mới: Sớm thay đổi thói quen chỉ dựa vào SGK

  Theo GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) mới, trong CTGDPT mới, phẩm chất của người học được hình thành và phát triển bằng hai con đường: Thông qua nội dung kiến thức của một số môn học và phương pháp giáo dục.

  31/01/2019
  .
 • Quảng Bình trên 63% trường học đạt chuẩn quốc gia

  (QBĐT) - Thời gian qua, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện lồng ghép xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với tiêu chí nông thôn mới và xây dựng trường học thân thiện. Trong học kỳ I, năm học 2018-2019, tỉnh đã tiến hành kiểm tra công nhận mới 28 trường học đạt chuẩn quốc gia. 
   
  15/02/2019
  .
 • Hà Nội đạt giải cao tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học quốc tế

  Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tham dự cuộc thi "Tìm kiếm tài năng Toán học quốc tế" lần thứ 7-năm 2019 (ITMC 2019) được tổ chức tại Thái Lan, đoàn học sinh Hà Nội đã đạt được thành tích cao, giành tổng số 47 giải, trong đó có hai huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 23 huy chương đồng và bảy giải khuyến khích.

  14/02/2019
  .
 • Phòng giả mạo giấy tờ, Nhật Bản "siết" quy định xin visa du học

  Kể từ ngày 1-3, tất cả những người xin cấp "visa du học" sang các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật cần nộp "Giấy xác nhận văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông" trong hồ sơ xin cấp visa.

  13/02/2019
  .
 • Những điểm mới dự kiến áp dụng trong kỳ tuyển sinh đại học 2019

  Trường đại học tổ chức thi năng lực chuyên biệt phải công bố đề thi minh họa, điều chỉnh về chế độ ưu tiên khu vực, quy định điểm sàn riêng với nhóm ngành y có cấp chứng chỉ hành nghề... Đó là những điểm mới đáng lưu ý trong Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy...

  12/02/2019
  .
 • Ân tình xứ sở hoa anh đào

  (QBĐT) - Báo Asahi là tờ báo lớn, lâu đời của Nhật Bản. Tòa soạn đóng ở thủ đô Tokyo với hàng trăm tiệm báo. Đặc biệt, ở Báo Asahi có Phòng Khuyến học chuyên lo việc tiếp nhận, đào tạo, cấp học bổng cho du học sinh các nước, trong đó, chủ yếu là du học sinh Việt Nam sang học tập, làm việc tại Nhật Bản.

  09/02/2019
  .
 • Thông tin mới nhất về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019

  Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố fự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

  03/02/2019
  .
 • Hà Nội tiếp tục dẫn đầu kì thi học sinh giỏi quốc gia 2019, Nghệ An đứng thứ hai

  Hà Nội tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước tại kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019, với 134 học sinh đoạt giải. Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam có 84 học sinh đoạt giải với 11 giải Nhất, trải đều ở tất cả các môn học.

  01/02/2019
  .