.
Xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm-Bài học từ Lệ Thủy:

Bài 1: Khi cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu

.
08:11, Thứ Hai, 29/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, các cấp ủy đảng ở huyện Lệ Thủy đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong tình hình mới. Qua việc xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm, nhiều bài học quan trọng đã được Đảng bộ huyện Lệ Thủy rút ra, qua đó, góp phần giáo dục đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng…

Thời gian gần đây, nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã bị xử lý kỷ luật vì để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, thiếu gương mẫu trong thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ dẫn đến xảy sai sót trong việc quản lý, điều hành…

Việc xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm đã được Đảng bộ huyện Lệ Thủy tiến hành một cách nghiêm túc, kịp thời, tạo được lòng tin trong quần chúng nhân dân…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lệ Thủy thẳng thắn thừa nhận rằng, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Lệ Thủy có nhiều cán bộ, đảng viên đã để xảy ra vi phạm, trong đó có nhiều cán bộ, đảng viên giữ các chức vụ là Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn, trưởng, phó một số phòng, ban trên địa bàn huyện…

Cũng theo Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lệ Thủy, để xảy ra các sai phạm trước hết trách nhiệm thuộc về tập thể và cá nhân được giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công việc ở cơ sở. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên chưa phát huy tính tiên phong, gương mẫu, vẫn còn biểu hiện cầm chừng, ngại khó, né tránh, ỷ lại; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; không phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trên địa bàn; cán bộ, đảng viên vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật kém, gây mất đoàn kết nội bộ phải xử lý kỷ luật…

Điển hình, mới đây, UBKT Huyện ủy Lệ Thủy đã ra các quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Ngô Văn Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc (nhiệm kỳ 2015-2020) vì đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý nhà nước về đất đai, để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai; việc kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm chậm, thiếu kiên quyết trong chỉ đạo xử lý các vi phạm; với trách nhiệm là người đứng đầu chính quyền ông Thủy đã thiếu gương mẫu trong thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, đã làm nhà kiên cố trên đất rừng sản xuất ở thôn Bắc Hòa, vi phạm Luật Đất đai năm 2013, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Nhiều cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ huyện Lệ Thủy có sai phạm trong quản lý nhà nước về đất đai.
Nhiều cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ huyện Lệ Thủy có sai phạm trong quản lý nhà nước về đất đai.

Ngoài cảnh cáo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc, UBKT Huyện ủy Lệ Thủy cũng ra quyết định khiển trách ông Nguyễn Thanh Thoảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngư Thủy Bắc và ông Võ Văn Đương, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Ngư Thủy Bắc vì đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý nhà nước để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn; việc kiểm tra, phát hiện các hành vi chậm, thiếu kiên quyết trong chỉ đạo xử lý các vi phạm; thiếu gương mẫu trong thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai; tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Trong phiên họp lần thứ XIX của UBKT Huyện ủy Lệ Thủy được tổ chức trong tháng 6-2019, ông Phạm Đức Hóa, Trưởng phòng Dân tộc huyện Lệ Thủy cũng đã bị UBKT Huyện ủy Lệ Thủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì trong 2 năm 2017, 2018 đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng hợp đồng tập huấn với Ban Dân tộc tỉnh, giảm thời gian các lớp tập huấn; chỉ đạo lập chứng từ đề nghị thanh toán khống chi phí tập huấn, làm thất thoát ngân sách nhà nước với số tiền hơn 45 triệu đồng…

Trước đó, UBKT Huyện ủy Lệ Thủy cũng đã ra quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hữu Lưỡng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngư Thủy Trung bằng hình thức cảnh cáo vì đã thiếu gương mẫu, chưa chấp hành thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác vận động gia đình, người thân thực hiện đúng chính sách, chế độ theo hướng dẫn của cấp trên, để vợ thực hiện việc kê khai cho con gái được hưởng tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển không đúng đối tượng theo quy định, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng…

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lệ Thủy cho biết, trong xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm ở Đảng bộ huyện Lệ Thủy thời gian qua không có “vùng cấm”. Mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã quyết định thành lập tổ chỉ đạo kiểm điểm và đề nghị hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Giang vì vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lệ Thủy Nguyễn Xuân Thanh chia sẻ, một số cán bộ, đảng viên có sai phạm thời gian qua trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã được UBKT xử lý kỷ luật một cách nghiêm minh.

Trước khi xử lý kỷ luật, UBKT đã chỉ rõ những sai phạm của cán bộ, đảng viên để từ đó, cán bộ, đảng viên kịp thời điều chỉnh và nhận rõ những sai phạm, khuyết điểm của mình. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở, giữ vững ổn định tình hình và tư tưởng cho cán bộ, đảng viên…

Việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm trên địa bàn huyện Lệ Thủy thời gian qua đã được tiến hành nghiêm túc, kịp thời, tạo được dư luận tốt trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận, một số cấp ủy ở cơ sở chưa chú trọng kiểm tra cán bộ, đảng viên nhất là cấp ủy viên các cấp, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, kinh tế tài chính…

Do vậy, việc phát hiện các vi phạm của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, cốt cán còn chậm. Việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm ở Lệ Thủy đã góp phần giáo dục cán bộ đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Ngọc Hải-Xuân Vương

Bài 2:  Không có "vùng cấm" trong kiểm tra, xử lý vi phạm

,