.

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Bố Trạch: Hiệu quả và thiết thực

.
08:21, Thứ Năm, 11/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Bố Trạch đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Đồng chí Lê Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch cho biết: “Căn cứ tình hình thực tế, trong những năm qua, MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia, ổn định sản xuất góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và triển khai các hoạt động một cách hiệu quả.”

Nét nổi bật là, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, giúp nhau phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, giao thông, bảo vệ môi trường. Trong 5 năm, từ 2014 đến nay, nhân dân trên địa bàn đã đóng góp trên 330 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, công trình dân sinh, công trình phúc lợi xã hội...

Hiện, toàn huyện có 35/45 mô hình điểm hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực ở các địa phương, như: mô hình “Điểm sáng chấp hành pháp luật”, “Xứ họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”, “Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các KDC”, “Mô hình sinh kế chăn nuôi bò sinh sản”, “Xã, thị trấn lành mạnh; phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư giữ gìn bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”... Đến nay, toàn huyện có 9/28 xã đạt 19/19 tiêu chí mới và được UBND tỉnh công nhận xã chuẩn NTM.

Người dân huyện Bố Trạch hiến công, hiến của tích cực xây dựng NTM, góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê.
Người dân huyện Bố Trạch hiến công, hiến của tích cực xây dựng NTM, góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Cự Nẫm Nguyễn Đức Thuận chia sẻ: “Phát huy vai trò của mình, Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể của xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân thực hiện, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Từ đó, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận giữa “ý Đảng, lòng dân”, tổ chức và động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương. Kết quả, đến nay, từ một xã có xuất phát điểm thấp, Cự Nẫm bứt phá về đích NTM sớm hơn so với kế hoạch đặt ra.”

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, nhằm tăng năng suất, sản lượng và hiệu quả của các loại cây trồng, vật nuôi, góp phần đưa kinh tế huyện tăng trưởng khá.

Trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều mô hình sinh kế, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả; phát huy tính tích cực của các "Tổ tín dụng tiết kiệm", "Tổ tương trợ", "Tổ hợp tác", "Tổ liên gia tự quản"... Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người ở Bố Trạch từ 22,3 triệu đồng cuối năm 2013, đến nay, đạt 39,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,5-2,6%/năm; đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 5,6%.

Công tác vận động hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” được MTTQ các cấp trong huyện triển khai thực hiện hiệu quả. Bằng nhiều hình thức vận động, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã phát huy được tinh thần tương thân, tương ái của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội chăm lo cho người nghèo. Công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo đảm hiệu quả thiết thực, góp phần hỗ trợ người nghèo phấn đấu vươn lên, giảm nghèo bền vững và thực hiện chương trình an sinh xã hội. 

Trong 5 năm, từ 2014 đến nay, tổng số quỹ quyên góp trên 6 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của huyện cùng với sự hỗ trợ của Quỹ “Vì người nghèo” từ Trung ương, tỉnh và các doanh nghiêp, toàn huyện đã xây dựng được 58 nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ 92 hộ gia đình nuôi bò sinh sản, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số bản Khe Ngát (thị trấn Nông trường Việt Trung) phát triển chăn nuôi...

Cùng với đó, việc tiếp nhận, phân bổ nguồn tiền, hàng cứu trợ của MTTQVN ở hai cấp được thực hiện kịp thời và chu đáo. Ban Cứu trợ huyện đã tiếp nhận, phân bổ hỗ trợ trực tiếp cho nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt, sự cố môi trường biển trên địa bàn với trị giá tiền và hàng hóa trên 54 tỷ đồng, góp phần ổn định đời sống và khôi phục phát triển sản xuất.

"Có thể khẳng định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở Bố Trạch được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận với nhân dân.

Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận, đổi mới công tác vận động quần chúng hướng vào các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.", đồng chí Lê Duy Hưng cho biết thêm.

Hương Trà

,