.

Có 5.331 hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất

.
08:48, Thứ Tư, 10/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Bằng những cách làm đổi mới và sáng tạo của Mặt trận các cấp, 5 năm qua, toàn tỉnh có 5.331 hộ nghèo được hỗ trợ  vật tư phân bón, giống cây trồng, vật nuôi, máy móc thiết bị… để phát triển sản xuất.
Hộ nghèo ở huyện Bố Trạch được hỗ trợ bò giống sinh sản để phát triển sản xuất
Hộ nghèo ở huyện Bố Trạch được hỗ trợ bò giống sinh sản để phát triển sản xuất.
Tổng số tiền hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ nghèo nói trên là hơn 40 tỷ đồng; trong đó, riêng đề án số 85 về hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2018 gồm 2.050 con bò cái lai sinh sản, trị giá 30,75 tỷ đồng.
 
Thông qua việc hỗ trợ phát triển sản xuất, người nghèo được tấp huấn về kỹ thuật, chuỗi giá trị và đã nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để xây dựng các mô hình sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cấy trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập.
 
Từ đó, đời sống của người nghèo từng bước được cải thiện, góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh hàng năm.
 
H.Chi
,