.

Tự kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh công tác cán bộ

.
09:17, Thứ Tư, 26/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 20-6-2019, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 709-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tự kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26-4-2019 của Ban Bí thư Trung ương. Nội dung công văn như sau:

Ngày 26-4-2019, Ban Bí thư Trung ương ban hành Kết luận số 48-KL/TW về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW, ngày 28-12-2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tự kiểm tra, rà soát; kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc có những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ.

Để thực hiện nghiêm túc Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban và Văn phòng Tỉnh ủy; ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; ban thường vụ các huyện uỷ, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tự kiểm tra, rà soát công tác cán bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị qua đó rút ra những ưu điểm trong công tác cán bộ để tiếp tục phát huy; kịp thời khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện quy trình, quy định, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện trong bổ nhiệm cán bộ.

Nâng cao nhận thức của tập thể và cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là của Ban Thường vụ cấp ủy về thực hiện công tác cán bộ. Đồng thời, rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân sai sót, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và các giải pháp phù hợp để xử lý, khắc phục.

2. Cấp ủy, tổ chức đảng, ban tổ chức và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thẩm quyền trách nhiệm và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ.

3. Đối với các trường hợp qua tự kiểm tra, rà soát thực hiện chưa đúng trong công tác cán bộ phải tập trung xử lý dứt điểm đối với các trường hợp chưa thực hiện đúng về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình công tác cán bộ đã được thực hiện, phát hiện.

3.1. Quan điểm, nguyên tắc xử lý:

- Việc xử lý phải thận trọng, khách quan, công tâm, minh bạch, bảo đảm hài hòa, hợp lý giữa "xây và chống"; vừa nghiêm minh, vừa hợp tình, hợp lý, đồng thời xem xét kỹ yếu tố do các văn bản, quy định của Nhà nước về cán bộ và công tác cán bộ chưa đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng tại thời điểm diễn ra sự việc. Chú trọng phòng ngừa sai phạm.

- Đảm bảo tính ổn định, tránh những xáo trộn lớn trong đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ.

- Quá trình xử lý phải tạo niềm tin, uy tín của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

3.2. Xử lý đối với một số trường hợp cụ thể:

- Hủy bỏ, thu hồi các quyết định phê duyệt quy hoạch, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với trường hợp đã có kết luận vi phạm nghiêm trọng trong công tác cán bộ; đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan tham mưu, cán bộ tham mưu và tổ chức, cá nhân có liên quan. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra sai phạm hoặc không chỉ đạo xử lý khi có dấu hiệu vi phạm trong công tác cán bộ ở cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản lý.

- Đối với những trường hợp cán bộ được quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử thiếu tiêu chuẩn, điều kiện, nhưng đến ngày 28-12-2017 (khi có Kết luận 43) đã hoàn thiện đầy đủ và được cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt thì đề nghị cho để nguyên, không thu hồi quyết định.

- Đối với những trường hợp đến ngày 28-12-2017 chưa bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì xem xét cụ thể từng trường hợp. Đối với những trường hợp bảo đảm tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực, phẩm chất đạo đức, được tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị tín nhiệm, 3 năm liền trước đó và năm 2018 được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì không thu hồi quyết định; cho phép bổ sung hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện. Thời gian bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện còn thiếu hoàn thành trong năm 2019.

- Đối với những trường hợp cán bộ được quy hoạch, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử thiếu tiêu chuẩn, điều kiện, sai về quy trình, thủ tục sau thời điểm 28-12-2017 thì sẽ bị xử lý theo hướng thu hồi, hủy bỏ các quyết định, kết quả quy hoạch, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm tổ chức cá nhân vi phạm và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để xử lý theo quy định.

4. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện đúng quy định về quy trình công tác cán bộ.

5. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra chuyên đề về công tác cán bộ, trước hết kiểm tra các địa phương, cơ quan, đơn vị có dấu hiệu vi phạm trong công tác cán bộ; đề xuất xử lý tập thể, cá nhân vi phạm.

6. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên phối hợp đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác cán bộ và kiểm tra việc xử lý các trường hợp thiếu tiêu chuẩn, điều kiện hoặc sai về quy trình, thủ tục của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kết luận này và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

,
 • Kết luận phiên họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

  (QBĐT) - Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã họp phiên thứ 31 do đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì.

  26/06/2019
  .
 • Việt Nam chủ động tham gia, phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương

  Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản từ ngày 27-6 đến 1-7 tới.

  25/06/2019
  .
 • Người đảng viên trách nhiệm, gương mẫu

  (QBĐT) - Từng là một người lính có 14 năm vào sinh ra tử ở chiến trường, khi trở về địa phương, ông Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Phong Thủy (Lệ Thủy) luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu".

  25/06/2019
  .
 • Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh: Khi vai trò của Mặt trận được phát huy

  (QBĐT) - Cùng với việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã triển khai toàn diện và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

  24/06/2019
  .
 • Quán Hàu vươn tầm đô thị…

  (QBĐT) - Là đơn vị hành chính thứ 15 của huyện Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở chia tách từ 2 xã Lương Ninh và Vĩnh Ninh anh hùng, Quán Hàu vốn cất giữ trong dòng chảy lịch sử của mình một bề dày truyền thống với tinh thần đoàn kết, dũng cảm, cần cù, sáng tạo và lòng yêu nước nồng nàn. Hai mươi năm xây dựng và trưởng thành, Quán Hàu bền bỉ vững bước đi lên, vươn tầm đô thị…
   
  23/06/2019
  .
 • Hướng đến lợi ích doanh nghiệp

  (QBĐT) - Thời gian qua, Cục Hải quan Quảng Bình (HQQB) đã thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại, đối tác Hải quan-doanh nghiệp để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp.

  22/06/2019
  .
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, xem xét công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ.

  21/06/2019
  .
 • Việt Nam bình luận việc tuần duyên Mỹ thúc đẩy hiện diện tại Biển Đông

  Việt Nam đề nghị các nước tiếp tục có đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Biển Đông, tôn trọng và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý liên quan.

  21/06/2019
  .