.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Kết luận các nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và công tác kiểm tra, giám sát

.
08:03, Thứ Ba, 21/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 15-5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) đã họp phiên thứ 30 do đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì.

  Đồng chí chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Đinh Công Hải phát biểu chỉ đạo kỳ họp
Đồng chí chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Đinh Công Hải phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Tại phiên họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung, gồm: kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trần Hữu Ninh, Phó bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng

Về nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trần Hữu Ninh, qua xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Ban Dân tộc tỉnh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhằm nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cấp xã về quản lý thực hiện chương trình, dự án trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững ở cơ sở. Nhưng với trách nhiệm là Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh, phụ trách chương trình 135, Trưởng ban tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, trong 2 năm 2017 và 2018, đồng chí Trần Hữu Ninh đã có những khuyết điểm, vi phạm:

Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, không hoàn thành kế hoạch tập huấn đề ra, do đó không giải ngân hết nguồn vốn được cấp; giảm thời gian các lớp tập huấn làm ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích của dự án; thống nhất lập khống chứng từ để thanh toán chi phí phục vụ các lớp tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức, làm thất thoát ngân sách nhà nước; thiếu kiểm tra, giám sát để Phòng Dân tộc các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy; Văn phòng HÐND và UBND huyện Tuyên Hóa; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quảng Trạch thực hiện không đúng hợp đồng các lớp tập huấn, lập khống chứng từ đề nghị thanh toán, làm thất thoát ngân sách nhà nước, gây dư luận không đồng tình trong nội bộ Ban Dân tộc tỉnh và một số cán bộ, đảng viên.

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Trần Hữu Ninh có trách nhiệm của Ban tổ chức các lớp tập huấn; trách nhiệm người đứng đầu, chủ tài khoản là đồng chí Đặng Thái Tôn, Trưởng ban; trách nhiệm của các đồng chí Trần Quốc Hớn, Chánh văn phòng (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Chính sách dân tộc); đồng chí Dương Văn Tuyên, phụ trách kế toán; đồng chí Nguyễn Minh Phương, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Chính sách dân tộc (nguyên Chánh văn phòng); đồng chí Trần Minh Nhật, chuyên viên Phòng Kế hoạch tổng hợp và Chính sách dân tộc; đồng chí Trần Thị Ngọc Yến, chuyên viên; đồng chí Lê Minh Hoài, nhân viên hợp đồng. 

Những khuyết điểm, vi phạm của các đồng chí: Trần Hữu Ninh, Đặng Thái Tôn, Trần Quốc Hớn, Dương Văn Tuyên là nghiêm trọng, làm cho nội bộ thiếu đoàn kết, thống nhất, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cá nhân đến mức phải được kiểm điểm nghiêm túc và xem xét, xử lý kỷ luật. Các đồng chí: Nguyễn Minh Phương, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp; Trần Thị Ngọc Yến, chuyên viên cần phải được kiểm điểm nghiêm túc theo quy định của Đảng.

Vì những khuyết điểm vi phạm như đã nêu trên, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Trần Hữu Ninh kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật vì những khuyết điểm vi phạm như đã nêu trên. Đối với đồng chí Đặng Thái Tôn, kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật vì những khuyết điểm vi phạm: Với trách nhiệm là Trưởng ban Dân tộc tỉnh, chủ tài khoản, đồng chí Đặng Thái Tôn đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, để việc tập huấn không hoàn thành kế hoạch đề ra, không giải ngân hết nguồn vốn được cấp và đồng ý giảm thời gian các lớp tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức làm ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích của dự án; ký thanh, quyết toán khống chứng từ chi phí các lớp tập huấn, làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Lài, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, với trách nhiệm là Phó trưởng Ban tổ chức các lớp tập huấn, đã thống nhất giảm thời gian của lớp tập huấn cho người có uy tín là có khuyết điểm, cần phải nghiên túc rút kinh nghiệm.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Chỉ đạo Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh: Kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật đối với đồng chí Trần Quốc Hớn vì những khuyết điểm vi phạm: Với trách nhiệm là Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Chính sách dân tộc, thành viên Ban tổ chức các lớp tập huấn, trực tiếp tham mưu việc tổ chức thực hiện các lớp tập huấn, nhưng đồng chí Trần Quốc Hớn đã thiếu trách nhiệm, tham mưu tổ chức các lớp tập huấn không hoàn thành kế hoạch đề ra, đề xuất giảm thời gian và thống nhất lập khống chứng từ để thanh toán chi phí các lớp tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức; để các đơn vị cấp huyện thực hiện không đúng hợp đồng tập huấn, làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật đối với đồng chí Dương Văn Tuyên vì những khuyết điểm vi phạm: Với trách nhiệm là kế toán, thành viên Ban tổ chức các lớp tập huấn, đồng chí Dương Văn Tuyên đã thiếu trách nhiệm, thống nhất giảm thời gian các lớp tập huấn, làm ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích của dự án; tham mưu lập chứng từ và thanh, quyết toán khống làm thất thoát ngân sách nhà nước; nhận tiền chi phí quản lý không đúng quy định.

Kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm theo quy định đối với đồng chí đồng chí Nguyễn Minh Phương vì những khuyết điểm vi phạm: Với trách nhiệm là Chánh văn phòng, thành viên Ban tổ chức các lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Minh Phương đã thống nhất giảm thời gian các lớp tập huấn làm ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích của dự án; ký xác nhận khống giấy đi đường cho một số giảng viên, quản lý lớp, để thanh toán tiền công tác phí, tiền ngủ làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm theo quy định đối với đồng chí Trần Thị Ngọc Yến, Chi ủy viên, chuyên viên vì những khuyết điểm: Với trách nhiệm là thành viên Tổ giúp việc, đồng chí Trần Thị Ngọc Yến đã sử dụng hóa đơn khống tiền gửi công văn và nhận chi phí quản lý không đúng quy định.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban Tổ chức các lớp tập huấn, do có khuyết điểm, vi phạm sau:

Thiếu trách nhiệm trong việc quản lý và tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở; thực hiện không hoàn thành kế hoạch đề ra; giảm thời gian các lớp tập huấn làm ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích của dự án; tham mưu thanh, quyết toán chi phí các lớp tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức, làm thất thoát ngân sách nhà nước; để Phòng Dân tộc các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy; Văn phòng HÐND và UBND huyện Tuyên Hóa; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Trạch thực hiện không đúng hợp đồng, làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật đối với đồng chí Trần Minh Nhật vì những khuyết điểm vi phạm: Với trách nhiệm là thành viên Tổ giúp việc, đồng chí Trần Minh Nhật đã kê thanh toán khống chi phí các lớp tập huấn làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Đồng chí Dương Văn Tuyên, phụ trách kế toán Ban Dân tộc tỉnh có những khuyết điểm vi phạm như đã nêu trên, do vậy đề nghị không bố trí đồng chí Dương Văn Tuyên làm công tác kế toán.

Ban Thường vụ các Huyện ủy Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy căn cứ Thông báo kết luận của UBKT Tỉnh ủy để chỉ đạo các tổ chức đảng có liên quan tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và xem xét, xử lý kỷ luật đối với 6 cá nhân; kiểm điểm nghiêm túc theo các quy định của Đảng đối với 12 cá nhân có khuyết điểm vi phạm qua kiểm tra; chỉ đạo UBND huyện yêu cầu Phòng Dân tộc các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy; Văn phòng HÐND và UBND huyện Tuyên Hóa; Nông nghiệp và PTNT huyện Quảng Trạch thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận của UBKT Tỉnh ủy.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật trong đảng đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy BĐBP tỉnh, đồng thời UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy BĐBP tỉnh căn cứ Thông báo kết luận của UBKT Tỉnh ủy để có biện pháp khắc phục, kịp thời chấn chỉnh nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác KT,GS và thi hành kỷ luật trong đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ đơn vị trong sạch, vững mạnh.

 N.M

,