.

Quảng Ninh: Xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm tại xã Trường Sơn

.
08:17, Thứ Năm, 23/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 21-5, tại xã Trường Sơn, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã công bố các quyết định xử lý kỷ luật tập thể và các cá nhân vi phạm.

Theo đó, trên cơ sở Thông báo số 139-TB/UBKTTU ngày 3-4-2019 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã quyết định kỷ luật Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trường Sơn nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức cảnh cáo; kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020; kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Tráng, Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã bằng hình thức cách chức Đảng ủy viên xã nhiệm kỳ 2015-2020; kỷ luật đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã bằng hình thức cách chức Đảng ủy viên xã nhiệm kỳ 2015-2020.

Trên cơ sở đó, sáng 22-5, UBND huyện Quảng Ninh đã ban hành quyết định kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Sỹ bằng hình thức kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND xã; kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Tiến Dũng bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch UBND xã. Hiện, MTTQVN xã đang xem xét, xử lý đối với đồng chí Nguyễn Văn Tráng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã theo quy định.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng đã thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hoàng Xuân Thọ, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Trường Sơn bằng hình thức cảnh cáo; kỷ luật đồng chí Trần Xuân Trường, công chức Văn phòng-Thống kê xã Trường Xuân, nguyên kế toán UBND xã Trường Sơn bằng hình thức khiển trách; kỷ luật đồng chí Đào Xuân Hùng, công chức địa chính-xây dựng xã Hiền Ninh, nguyên cán bộ địa chính xã Trường Sơn bằng hình thức kỷ luật khiển trách.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kiểm tra, kết luận nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh và các đồng chí: Nguyễn Văn Sỹ, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Văn Tráng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã; Nguyễn Tiến Dũng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã.

Qua xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh nhận thấy: Đảng ủy xã Trường Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm viêc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, quản lý kinh tế, sử dụng đất đai, để nhiều cán bộ có khuyết điểm, vi phạm.

Đồng chí Nguyên Văn Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn có những khuyết điểm, vi phạm: chịu trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy xã và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trường Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong công tác quản lý đất đai, tài chính.

Đối với đồng chí Nguyễn Văn Tráng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, đã có những khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng hồ sơ không hợp pháp để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS; vi phạm về cấp phát tiền, hàng hỗ trợ cho nhân dân và thực hiện một số khoản thu không đúng quy định, gây dư luận không tốt trong đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã đã có những khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp trong hồ sơ cán bộ. Đồng chí Hoàng Xuân Thọ, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Trường Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020 đã có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy xã, để Đảng ủy, UBND xã và một số cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong công tác cán bộ, quản lý kinh tế, đất đai; nội bộ Đảng ủy thiếu đoàn kết, thống nhất.

Th.Hải

,