.
Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024:

Khi vai trò của Mặt trận được phát huy

.
20:54, Thứ Hai, 13/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Quảng Trạch đã tích cực triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đưa huyện Quảng Trạch ngày càng phát triển, đi lên.

5 năm qua, cùng với những thành tựu của công cuộc đổi mới quê hương, đất nước, khối đại đoàn kết toàn dân huyện Quảng Trạch không ngừng được củng cố và tăng cường. Phát huy sức mạnh đó, Ủy ban MTTQVN huyện đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua và đạt những kết quả tích cực.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch trao bò giống cho người nghèo.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch trao bò giống cho người nghèo.

Một trong những điểm nhấn về thực hiện các phong trào thi đua mà Mặt trận huyện đã triển khai là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Ủy ban MTTQVN huyện đã phối hợp hiệp thương thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội huyện ban hành kế hoạch, chương trình và vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động. Cùng với công tác tuyên truyền, Ủy ban MTTQVN huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương triển khai xây dựng các mô hình điểm về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Qua một thời gian triển khai cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu như các mô hình: “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” ở xã Quảng Kim; “Tổ đoàn kết trên biển” ở các xã Cảnh Dương, Quảng Trường; “Xứ đạo an ninh” ở Quảng Liên; ''Phòng, chống tội phạm, ma túy mại dâm, HIV'' ở Quảng Phú, Quảng Xuân; “Khu dân cư bảo vệ tài nguyên, môi trường biển” ở Quảng Đông...

Từ những mô hình điểm này đã lan tỏa những hành động đẹp, những việc làm thiết thực của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đã có hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện hiến đất, hiến cây, tài sản và đóng góp tiền mặt, ngày công trị giá trên 102 tỷ đồng trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, toàn huyện đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 44,4%; 168 làng, thôn, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; có 83% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”...

Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch luôn quan tâm hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách.
Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch luôn quan tâm hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách.

Cùng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch cũng đã chú trọng thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không có ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình hành động về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm giai đoạn 2015-2020. 

Hàng năm, Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã tích cực vận động nhân dân thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững với nhiều hoạt động, như: tuyên truyền, vận động hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo; hướng dẫn các mô hình, kinh nghiệm làm ăn hiệu quả và hỗ trợ vốn giúp hộ nghèo phát triển sản xuất.

Nhờ được triển khai đồng bộ, nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp trong huyện đã huy động được 6,74 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công; xóa 452 nhà tạm, xây dựng 125 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách với tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, với sự kêu gọi của Mặt trận các cấp, 6 phòng học được tu sửa, nhiều nhà văn hóa thôn được xây dựng với số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Hàng năm, hàng trăm học sinh nghèo được hỗ trợ để tiếp tục đến trường với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Thực hiện Chương trình Ngân hàng bò sinh sản năm 2012, Ủy ban MTTQVN huyện đã hỗ trợ 40 con bò giống cho 40 hộ nghèo với hình thức giao bò giống cho hộ nghèo sau khi sinh bê con đủ điều kiện sẽ chuyển giao cho hộ nghèo khác.

Đến nay, tổng số bò được chuyển giao là 175 con. Bên cạnh đó, với sự chung tay của các tổ chức chính trị -xã hội, nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp cho đoàn viên, hội viên giảm nghèo vươn lên phát triển kinh tế được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Sự chung tay của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt chương trình giảm nghèo của huyện. Số hộ nghèo toàn huyện giảm từ 14,11% (2014) giảm xuống còn 7,01% (cuối năm 2018).

Hoạt động giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận đã có nhiều chuyển biến. Từ 2014 đến nay, đã tổ chức được 59 cuộc giám sát chuyên đề riêng của MTTQVN huyện và 136 cuộc phối hợp giám sát với HĐND.

Mặt trận các cấp đã phối hợp với HĐND khảo sát, đánh giá chất lượng đại biểu HĐND; phối hợp giám sát việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, phòng, ban của huyện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, làm cho cán bộ, đảng viên ngày càng "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân".

Ủy ban MTTQVN các xã, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tiến hành 369 cuộc giám sát, chủ yếu tập trung giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, chương trình xóa đói, giảm nghèo ở cơ sở; việc chi trả đền bù do sự cố ô nhiễm môi trường biển tại các xã ven biển, ven sông; việc thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở các xã; việc sử dụng nguồn vốn đóng góp của nhân dân trong thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới...

Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch đã hỗ trợ nhiều hộ nghèo phát triển kinh tế.
Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch đã hỗ trợ nhiều hộ nghèo phát triển kinh tế.

Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Những nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” theo quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã được chính quyền địa phương triển khai thực hiện khá nghiêm túc.

Mặt trận các xã, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư đã phối hợp tổ chức cho nhân dân họp bàn, tham gia ý kiến vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, công tác dồn điền, đổi thửa, xây dựng các công trình công cộng phục vụ dân sinh, các khoản thu nộp, đóng góp, bình xét đối tượng hộ nghèo, hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, đối tượng hưởng chế độ chính sách... qua đó, đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Với việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động trong thời gian qua, Mặt trận các cấp huyện Quảng Trạch ngày càng khẳng định được vị thế của mình. Trong nhiệm kỳ, đã có nhiều cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” và hàng chục tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQVN, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Nhìn lại những kết quả, thành tích đạt được của Ủy ban MTTQN huyện nhiệm kỳ qua, tin chắc rằng, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng huyện Quảng Trạch ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Đậu Xuân Thủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch

,