.
Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024:

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

.
07:39, Thứ Hai, 13/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Phát huy vai trò trung tâm đại đoàn kết toàn dân tộc, 5 năm qua (2014-2019), Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch đã tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, qua đó, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh tại địa phương.
Đồng chí Lê Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch trao quà hỗ trợ hộ nghèo tại lễ phát động cuộc vận động
Đồng chí Lê Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch trao quà hỗ trợ hộ nghèo tại lễ phát động cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
Trong 5 năm qua, MTTQ huyện Bố Trạch và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; đồng thời gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, đã góp phần củng cố niềm tin giữa nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp.
 
MTTQ huyện và các tổ chức thành viên cũng đã tăng cường tập hợp đoàn kết đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo trên địa bàn huyện; tăng cường gặp gỡ các chức sắc, già làng, trưởng bản, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.
 
Đặc biệt việc triển khai mô hình “Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các KDC trên địa bàn huyện” bước đầu đạt kết quả tốt; đã tổ chức cho 12 khu dân cư giao lưu kết nghĩa, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
 
Mặt trận các cấp huyện Bố Trạch đã phát huy vai trò, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng.
 
Thông qua các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (trước đây là “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư") gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"… đã tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và củng cố tổ chức Mặt trận các cấp; đồng thời khơi dậy những phẩm chất tốt đẹp, giá trị nhân văn cao cả để động viên mọi người cùng đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Từ đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho mọi người dân.
 
MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đã hình thành nhiều mô hình sinh kế, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả; phát huy tính tích cực của các tổ tín dụng tiết kiệm, tổ tương trợ, tổ hợp tác, tổ liên gia tự quản; hướng dẫn nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, nhằm tăng năng suất, sản lượng và hiệu quả của các loại cây trồng, vật nuôi…
 
Từ đó, đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người trên toàn huyện từ 22,3 triệu đồng/năm (cuối năm 2013) lên 39,5 triệu đồng/năm (cuối năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 2,5 - 2,6%, đến đầu năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,6%.
 
Đặc biệt, Mặt trận các cấp huyện Bố Trạch đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, hiến đất, hiến tài sản, đóng góp tiền, ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng và nâng cấp nhà văn hóa, hệ thống điện chiếu sáng các trục đường… Kết quả, nhân dân đóng góp trên 330 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, công trình dân sinh, công trình phúc lợi xã hội… Đến cuối năm 2018, toàn huyện có 12/28 xã đạt 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã chuẩn nông thôn mới.
 
Chú trọng vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận các cấp huyện Bố Trạch. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên và các ban, ngành liên quan duy trì hoạt động thường xuyên của 258 “Nhóm nòng cốt” để tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.
 
Toàn huyện hiện có 35/45 mô hình điểm hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực ở các địa phương như các mô hình: “Điểm sáng chấp hành pháp luật”, “Xứ họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”, “Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các KDC”, “Xã, thị trấn lành mạnh; phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư giữ gìn bảo đảm trật tự an toàn giao thông”…
 
MTTQ huyện và các tổ chức thành viên cũng đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân tương ái. 5 năm qua, toàn huyện đã quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên 6 tỷ đồng.
 
Từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo” của huyện và sự hỗ trợ của Quỹ "Vì người nghèo” Trung ương, tỉnh và các doanh nghiêp, toàn huyện đã xây dựng được 58 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 92 hộ gia đình nuôi bò sinh sản với số tiền 1.380 triệu đồng; hỗ trợ đồng bào dân tộc bản Khe Ngát chăn nuôi gà trên 80 triệu đồng và thực hiện chương trình an sinh xã hội với tổng trị giá gần 7,5 tỷ đồng...
Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch và các tổ chức thành viên.
Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch và các tổ chức thành viên.
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã được Mặt trận các cấp huyện tích cực hưởng ứng, nhờ đó, ý thức của người dân trên địa bàn huyện đã được nâng cao trong việc lựa chọn, sử dụng hàng Việt Nam.
 
Đến nay, cuộc vận động đã được triển khai sâu rộng 30/30 xã, thị trấn, 100% KDC và các cơ quan, đơn vị trong huyện. Một số cơ sở đã phát huy thế mạnh truyền thống, xây dựng thương hiệu sản phẩm của địa phương như: nón lá Mỹ Trạch, rượu Vạn Lộc (Vạn Trạch), nấm Tuấn Linh (Sơn Lộc), dầu lạc Nguồn Son (Phúc Trạch)… 
 
Cùng với đó, Mặt trận các cấp trong huyện cũng tích cực phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.
 
Thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, MTTQ huyện chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan liên quan đã tổ chức 12 cuộc giám sát về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, việc thực hiện chế độ chính sách đối với hộ nghèo…
 
MTTQ huyện đã tổ chức 18 hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu Quốc hội, 64 hội nghị TXCT của đại biểu HĐND tỉnh, 106 hội nghị TXCT của đại biểu HĐND huyện; có 24.650 lượt cử tri tham gia với 1.534 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, MTTQ huyện cũng thực hiện tốt việc tham mưu, phối hợp xử lý đơn thư khiếu nại và tiếp công dân theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
 
Trong đó, MTTQ huyện tiếp 131 lượt công dân, tiếp nhận 12 đơn kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định; MTTQ các xã, thị trấn tham gia tiếp 1.374 lượt công dân, phối hợp giải quyết 3.102 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…
 
Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2019- 2024, Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường mở rộng dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời, làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, đưa huyện Bố Trạch phát triển bền vững.
Với những thành tích đạt được, năm 2015, 2016 và 2017, Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch được Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng bằng khen; năm 2014 và năm 2016 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; năm 2018 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Lê Duy Hưng

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch 

 

,