.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Xem xét, kết luận một số nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

.
09:41, Thứ Sáu, 05/04/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa tổ chức phiên họp thứ 29 nhằm xem xét, kết luận một số nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm do đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì.
Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phiên họp
Đồng chí Đinh Công Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phiên họp.
Tai phiên họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kiểm tra, kết luận nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) và các đồng chí: Nguyễn Văn Sỹ (Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã), Nguyễn Văn Tráng (Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã), Nguyễn Tiến Dũng (Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã).
 
Theo đó, qua xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh nhận thấy, Đảng ủy xã Trường Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm viêc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, quản lý kinh tế, sử dụng đất đai, để nhiều cán bộ có khuyết điểm, vi phạm.
 
Đồng chí Nguyên Văn Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn có những khuyết điểm, vi phạm: chịu trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy xã và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trường Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong công tác quản lý đất đai, tài chính.
 
Đối với đồng chí Nguyễn Văn Tráng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN xã, đã có những khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng hồ sơ không hợp pháp để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS; vi phạm về cấp phát tiền, hàng hỗ trợ cho nhân dân và thực hiện một số khoản thu không đúng quy định, gây dư luận không tốt trong đảng viên và nhân dân.
 
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã đã có những khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp trong hồ sơ cán bộ. Đồng chí Hoàng Xuân Thọ, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Trường Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020 đã có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy xã, để Đảng ủy, UBND xã và một số cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong công tác cán bộ, quản lý kinh tế, đất đai; nội bộ Đảng ủy thiếu đoàn kết, thống nhất.
 
Những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy xã Trường Sơn nhiệm kỳ 2015-2020 và các đồng chí lãnh đạo xã là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng ủy, chính quyền địa phương, làm cho nội bộ thiếu đoàn kết, thống nhất, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải được kiểm điểm nghiêm túc và xem xét, xử lý kỷ luật.
 
Vì những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật đối với Đảng ủy xã Trường Sơn.
 
Huyện ủy Quảng Ninh căn cứ Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật đối với các cá nhân có khuyết điểm, vi phạm qua kiểm tra; chỉ đạo UBND huyện thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; chỉ đạo Đảng ủy xã Trường Sơn thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Đảng ủy, nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đoàn kết, thống nhất nội bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình các khâu trong công tác cán bộ, quản lý kinh tế, đất đai; chỉ đạo UBND xã yêu cầu các đồng chí có khuyết điểm, vi phạm trong công tác tài chính thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 
Tại phiên họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Khắc Đóa, Huyện ủy viên, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Y tế huyện Bố Trạch.
 
Sau khi nghe báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: với trách nhiệm là Huyện ủy viên, Trưởng phòng Y tế huyện, trong quản lý tài chính từ năm 2014 đến 2015, đồng chí Lê Khắc Đóa đã duyệt chi một số nội dung chi và chứng từ không đúng quy định; từ năm 2013 đến 2015, dùng nguồn kinh phí tiền lương để chi cho hoạt động thường xuyên nhưng không báo cáo UBND huyện; hợp đồng một số lao động để thay thế cho nhân viên nghỉ sinh, nhưng khi hết thời hạn nghỉ sinh vẫn tiếp tục hợp đồng để thay thế cho nhân viên đi học là không đúng ủy quyền của UBND huyện.
 
Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Lê Khắc Đóa đã làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, tạo dư luận không tốt trong một số cán bộ, đảng viên. Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm và kết quả biểu quyết đề nghị kỷ luật của các tổ chức đảng có thẩm quyền, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch quyết định kỷ luật đối với đồng chí Lê Khắc Đóa bằng hình thức cảnh cáo theo thẩm quyền.
 
Về nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, tại phiên họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bố Trạch; Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Minh Hóa; Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
 
Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng được kiểm tra; đồng thời yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra căn cứ thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để có biện pháp khắc phục, kịp thời chấn chỉnh nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ địa phương, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
 
Hiền Chi
 
,
 • Tuổi trẻ Công an Quảng Bình: Thi đua học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

  (QBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua "Học tập và thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy CAND" được tuổi trẻ Công an Quảng Bình sôi nổi hưởng ứng với nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.

  30/03/2019
  .
 • "Bảo đảm thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019" (*)

  (QBĐT) - Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVII ngày 29-3-2019 của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

  30/03/2019
  .
 • Tuổi trẻ Đồng Hới: Dấu ấn "Tháng Thanh niên"

  (QBĐT) - Với chủ đề "Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cộng đồng", những ngày tháng 3 vừa qua, Thành đoàn Đồng Hới đã tổ chức nhiều hoạt động, công trình, phần việc hướng về cơ sở và nhận được sự tham gia hưởng ứng nồng nhiệt của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn...

  05/04/2019
  .
 • "Đòn bẩy" giúp phụ nữ thoát nghèo

  (QBĐT) - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Đồng Hới luôn đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ (HVPN), nhất là phụ nữ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) để phát triển kinh tế gia đình.

  05/04/2019
  .
 • Đảng bộ Xuân Trạch (Bố Trạch): Khắc phục khó khăn, vươn lên vững mạnh

  (QBĐT) - Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thời gian qua, Đảng bộ xã Xuân Trạch (Bố Trạch) đã tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

  03/04/2019
  .
 • Toàn tỉnh có 404 mô hình điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

  (QBĐT) - Thông tin từ Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có 404 mô hình điểm về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Mặt trận 3 cấp đang phát huy hiệu quả trong nhân dân.

  03/04/2019
  .
 • Nỗ lực xây dựng tổ chức đảng vững mạnh tiêu biểu

  (QBĐT) - Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, Đảng bộ thị trấn Nông trường Việt Trung là một trong 7 đảng bộ của huyện Bố Trạch được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu (TSVMTB).

  02/04/2019
  .
 • Để lòng dân hòa cùng ý Đảng

  (QBĐT) - Việc phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn đã được huyện Tuyên Hóa triển khai gần hai năm nay và mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống người dân và tạo chuyển biến đáng kể bộ mặt nông thôn vùng rẻo cao.

  02/04/2019
  .