.
Hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh (1-7-1989 - 1-7-2019)

Phong trào thi đua yêu nước phải gắn với thực tiễn

.
08:21, Thứ Sáu, 12/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Từ khi tái lập tỉnh (1-7-1989) đến nay, việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) và công tác thi đua, khen thưởng đã có những bước chuyển tích cực cả về nội dung, hình thức và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Để đánh giá về những thành tựu trong phong trào TĐYN của tỉnh thời gian qua, phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Mai Xuân Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng (TĐ-KT) tỉnh, Trưởng Ban TĐ-KT tỉnh.

P.V: Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh, đồng chí có thể có thể nói rõ hơn về hiệu quả của việc triển khai thực hiện các phong trào TĐYN trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Mai Xuân Toàn: Ngày 1-7-1989, tỉnh Quảng Bình được trở về địa giới cũ với tên gọi vốn có trong lịch sử. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu của tỉnh trên con đường xây dựng và phát triển.

Phát huy truyền thống của quê hương “Hai giỏi”, toàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các phong trào TĐYN, trong đó, nổi bật là phong trào thi đua thực hiện “Khoán 10” trong nông nghiệp. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực đầu tư giống cây trồng, vật nuôi hợp lý, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nên năng suất và sản lượng lương thực liên tục tăng qua các năm.

Trong thời kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm (1991 - 1995), tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực: nông nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Các hoạt động thương mại, du lịch tiếp tục được mở rộng. Khối lượng hàng hóa lưu chuyển tăng nhanh, kim ngạch xuất khẩu đạt 9,6 triệu USD, tăng 26,2% so với năm 1994.

Trong thời kỳ 1996 - 2000, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh với mục tiêu “đưa Quảng Bình thoát khỏi tình trạng nghèo nàn và kém phát triển, phấn đấu đạt mức trung bình của cả nước”, tỉnh ta đã phát động các phong trào TĐYN trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tôn vinh điển hình tiên tiến là một trong những hoạt động được Hội đồng TĐ-KT tỉnh hết sức chú trọng.
Tôn vinh điển hình tiên tiến là một trong những hoạt động được Hội đồng TĐ-KT tỉnh hết sức chú trọng.

Một trong những nhiệm vụ được chú trọng là tăng cường nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng cho sản xuất theo hướng đồng bộ, hiện đại, đồng thời, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Nhiều phong trào thi đua được đông đảo quần chúng nhân dân và cán bộ công chức, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng như “Xóa đói giảm nghèo”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Dạy tốt-Học tốt”,  “Xây dựng đời sống văn hóa", “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”,“Thanh niên lập nghiệp”,“Tuổi trẻ giữ nước”…

Từ năm 2010 đến nay, tỉnh ta đã phát động nhiều phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội với tinh thần "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” góp phần động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh.

Có thể khẳng định rằng, từ ngày tái lập tỉnh đến nay, trên tất cả những thành tựu đạt được, trong mỗi bước phát triển, mỗi chuyển biến, tiến bộ đều có sự đóng góp thiết thực của phong trào TĐYN.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

P.V: Để phong trào thi đua thực sự đi vào cuộc sống, tạo thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công tác tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Mai Xuân Toàn: Ngay từ đầu năm, Hội đồng TĐ-KT tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị phát động, triển khai thực hiện các phong trào TĐYN một cách sâu rộng, xem đó là nền tảng để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, gắn với việc thực hiện học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban TĐ-KT Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương, Hội đồng TĐ-KT tỉnh đã tổ chức các cụm, khối thi đua của tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 1 cụm thi đua và 20 khối thi đua. Các khối thi đua của tỉnh đã tự nguyện đăng ký với Hội đồng TĐ-KT tham gia phong trào xây dựng nhà tình nghĩa để tặng cho các gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo trên toàn tỉnh.

Công tác khen thưởng tiếp tục được đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên nên đã kịp thời động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, công lao đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

P.V: Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào TĐYN, góp phần đưa kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển, cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Mai Xuân Toàn: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào TĐYN, thời gian tới, toàn tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐ-KT và đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Bình (1-7-1989 - 1-7-2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15-7-1949 - 15-7-2019).

Hội đồng TĐ-KT tỉnh đang tập trung công tác chỉ đạo nhằm triển khai hiệu quả 3 phong trào thi đua trọng tâm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, xem đó là nòng cốt cho các phong trào TĐYN trong giai đoạn hiện nay nhằm tạo tiền đề để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần của Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Hội đồng TĐKT tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục để trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Quảng Bình nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Nhật Văn (thực hiện)

,
 • Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao

  Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Lực lượng dự bị động viên nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

  12/04/2019
  .
 • Gần dân, để lắng nghe... dân

  (QBĐT) - Cuộc đối thoại giữa lãnh đạo huyện Lệ Thủy và 10 hộ tiểu thương chợ Tréo do UBND tỉnh tổ chức vừa qua chỉ diễn ra trong khoảng hơn 3 giờ đồng hồ, nhưng đã giải quyết được những vướng mắc trong việc thu hồi và đền bù đất đai, dẫn đến khiếu kiện kéo dài suốt hơn 20 năm trời...

  11/04/2019
  .
 • Bảo đảm sự tương thích với cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên

  Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, chiều 10-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

  11/04/2019
  .
 • Khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Trong thời gian từ ngày 10 đến 18-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

  10/04/2019
  .
 • Điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng

  (QBĐT) - Là chi bộ trực thuộc Huyện ủy Bố Trạch, những năm qua, với nhiều giải pháp linh hoạt và thống nhất, đoàn kết trong nội bộ, Chi bộ Ban quản lý các công trình công cộng huyện Bố Trạch luôn được công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh...

  10/04/2019
  .
 • Dân vận "đồng hành" cùng phát triển kinh tế-xã hội

  (QBĐT) - Thời gian qua, công tác dân vận luôn được Đảng bộ, chính quyền TX. Ba Đồn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều cách làm sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực.

  10/04/2019
  .
 • Tuổi trẻ Quảng Ninh: Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

  (QBĐT) - Thời gian qua, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, qua đó, góp phần chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

  09/04/2019
  .
 • Quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Đồng Sỹ Nguyên

  Trên 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

  09/04/2019
  .