.

Luật sư-Người bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật

.
07:44, Thứ Hai, 11/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình thành lập ngày 25-9-1990, cho đến nay đã trải qua 29 năm xây dựng và trưởng thành với 6 kỳ đại hội. Hoạt động của Đoàn luật sư Quảng Bình góp phần bảo vệ công lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, vì mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
 

Trao chứng chỉ hành nghề luật sư tại Đoàn Luật sư Quảng Bình.
Trao chứng chỉ hành nghề luật sư tại Đoàn Luật sư Quảng Bình.

Hai căn phòng nhỏ diện tích khoảng chừng 50m2 nằm sâu phía sau khách sạn Hòa Bình ở phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới), từ năm 2014 đến nay trở thành “mái nhà chung” cho đội ngũ những người hành nghề luật sư tỉnh Quảng Bình.

Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Quảng Bình, ông Đoàn Công Kê “nửa đùa nửa thật”: “Như thế này cũng tạm ổn so với những ngày đầu mới thành lập. Tiếng là Đoàn Luật sư cấp tỉnh nhưng vạn sự khởi đầu nan chỉ có 1 luật sư là cán bộ trong ngành tư pháp nghỉ hưu được chỉ định làm Chủ nhiệm lâm thời và 2 cử nhân luật tập sự hành nghề luật sư, không có văn phòng làm việc nên phải ở nhờ nhà dân.

Hiện tại Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình phát triển số lượng 35 luật sư,  hoạt động trong 15 tổ chức hành nghề luật sư (trong đó có 21 văn phòng luật sư và 1 công ty TNHH MTV luật) và 5 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.

Hoạt động của Đoàn Luật sư góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. Nói như vậy để thấy rằng đội ngũ hành nghề luật sư hiện tại từng bước vững về số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Hoạt động của Đoàn Luật sư Quảng Bình tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND và chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

Trên lĩnh vực cải cách tư pháp, bên cạnh đổi mới các thủ tục tố tụng thì hoạt động tranh tụng tại tòa diễn ra khách quan, minh bạch, công bằng. Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã tạo hành lang pháp lý nhằm cải cách cơ bản, sâu rộng về chất lẫn lượng trên tất cả các phương diện lý luận, thể chế, tổ chức và hoạt động của hệ thống tư pháp trong đó có nghề luật sư.

Để minh chứng cho trách nhiệm và sự minh bạch trong hoạt động của Đoàn Luật sư Quảng Bình, luật sư Lê Minh Tâm, Văn phòng Luật sư Hướng Dương (TP. Đồng Hới) dẫn chứng: “Năm 1950, phát biểu tại Hội nghị Tư pháp toàn quốc, Bác Hồ nhấn mạnh đến vai trò, ý nghĩa của pháp luật và đội ngũ thực thi luật pháp: “Pháp luật của ta hiện nay bảo vệ quyền lợi cho hàng triệu người lao động…

Pháp luật của ta là pháp luật thật sự dân chủ, vì nó bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động. Nhân dân ta hiện nay có tự do, tự do trong kỷ luật. Mỗi người có tự do của mình, nhưng phải tôn trọng tự do của người khác…

Nghĩ cho cùng, vấn đề tư pháp, cũng như mọi vấn đề khác, trong lúc này là vấn đề ở đời và làm người. Ở đời và làm người là phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức. Phải làm sao đóng góp vào việc làm cho nước độc lập, dân được tự do, hạnh phúc, nhân loại khỏi đau khổ… Tóm lại, các chú phải công bằng, liêm khiết, trong sạch, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, Văn phòng Luật sư Hướng Dương lấy phương châm thượng tôn pháp luật, vì quyền lợi nhân dân, vì mục tiêu công bằng xã hội để hành nghề luật sư”.

Trong 5 năm (2014-2018), các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tham gia vào 1.380 vụ việc liên quan đến pháp luật, trong đó tham gia tố tụng 408 vụ việc; thực hiện dịch vụ pháp lý và đại diện ngoài tố tụng 348 vụ việc; trợ giúp pháp lý 174 vụ; tư vấn miễn phí 450 vụ…

Đặc biệt, các vụ án hình sự có khung hình phạt cao từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình, các cơ quan tố tụng yêu cầu Đoàn Luật sư cử luật sư, phân công các tổ chức hành nghề luật sư để chỉ định luật sư bào chữa cho 98 bị can.

Trong quá trình tham gia tố tụng, luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng ở tất cả các loại án hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính, lao động… lấy chất lượng tố tụng làm trọng tâm. Coi trọng và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa.

Nhiều vụ án, luật sư bào chữa chủ động thu thập thêm chứng cứ hoặc hướng dẫn cho đương sự cung cấp chứng cứ cho tòa án nhằm tìm ra sự thật khách quan, áp dụng đúng đắn pháp luật, từ đó giúp cho ngành Tòa án xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ công bằng cho khách hàng, góp phần hạn chế oan sai, bảo vệ công lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Trong các phiên tòa tiến hành theo cải cách tư pháp, luật sư bào chữa được tạo mọi điều kiện để thực hiện quyền bào chữa, tranh tụng dân chủ, bình đẳng, công khai
Trong các phiên tòa tiến hành theo cải cách tư pháp, luật sư bào chữa được tạo mọi điều kiện để thực hiện quyền bào chữa, tranh tụng dân chủ, bình đẳng, công khai.

Tâm sự về nghề, luật sư Vũ Xuân Hải, tư vấn viên Trung tâm tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên tỉnh Quảng Bình chia sẻ: “Trong các vụ án dân sự, hành chính, lao động, hôn nhân gia đình, người luật sư coi trọng nhất là việc hòa giải thành, cố gắng tư vấn cho đương sự lựa chọn phương án tốt nhất như thương thuyết, thỏa thuận, hòa giải để các bên tự giải quyết, hạn chế việc khởi kiện ra tòa án, nhất là các vụ tranh chấp trong nội bộ gia đình, dòng tộc”.

Trải qua 6 nhiệm kỳ đại hội, Đoàn Luật sư Quảng Bình đang chuẩn bị tiến hành đại hội nhiệm kỳ thứ VII (2019-2023) với phương hướng, nhiệm vụ xuyên suốt là “Phát triển đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tăng về số lượng, nâng cao chất lượng.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 248/KH-UBND, ngày 23-2-2017 về Đề án “Củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn Luật sư và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020”.

Luật sư Đoàn Công Kê, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Quảng Bình khái quát 4 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện bao gồm: Tiếp tục củng cố và nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn Luật sư trong đời sống xã hội; phát triển đội ngũ luật sư vững về chuyên môn, có tâm, có tầm tham gia vào các sự kiện pháp lý, góp phần bảo vệ công lý, công bằng xã hội; nâng cao trách nhiệm luật sư trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp lý miễn phí, tham gia đóng góp vào các dự án xây dựng pháp luật nhà nước; tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa Đoàn Luật sư với các cơ quan, tổ chức xã hội, trong đó phải kể đến cơ quan điều ta của Công an nhân dân, Viện KSND, TAND...

Mục tiêu đội ngũ luật sư Quảng Bình hướng đến là góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế- xã hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Phòng Bạn đọc

 

,
 • Uỷ ban kiểm tra Trung ương kết luận sai phạm của nhiều cán bộ quân đội

  UBKTTW thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Ngọc Thư và Đào Ngọc Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn.

  08/03/2019
  .
 • Phiên họp thứ 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 11-3

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự và phát biểu khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên chủ trì các nội dung phiên họp.

  08/03/2019
  .
 • "Trẻ xông pha, già chung sức"

  (QBĐT) - Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Lệ Thủy đã phối hợp với câu lạc bộ (CLB) Công an hưu trí huyện Lệ Thủy thành lập mô hình "Trẻ xông pha, già chung sức".

  08/03/2019
  .
 • Nâng cao chất lượng tổ chức Hội Phụ nữ cơ sở

  (QBĐT) - Hội Phụ nữ cấp cơ sở là nền tảng của tổ chức hội, là cầu nối giữa hội viên, phụ nữ (HVPN) với Đảng, Nhà nước. Có thể nói, kết quả hoạt động của phụ nữ ở cơ sở là thước đo hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ.

  08/03/2019
  .
 • Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Nhiều chuyển biến tích cực

  (QBĐT) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK-CLP) trên địa bàn TP. Đồng Hới có nhiều chuyển biến tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước...

  07/03/2019
  .
 • Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp

  (QBĐT) - Thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chú trọng công tác củng cố, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, qua đó, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

  07/03/2019
  .
 • Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng

  (QBĐT) - Cách đây 40 năm (1979) Việt Nam bất ngờ phải đương đầu với một cuộc chiến trên tuyến biên giới phía Bắc. Bè lũ phản động bành trướng đã sử dụng 60 vạn quân, 1.200 xe tăng, 9 quân đoàn chủ lực, 32 sư đoàn bộ binh và nhiều vũ khí hạng nặng khác đồng loạt tiến công xâm lược nước ta trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, với cái gọi là "dạy cho Việt Nam một bài học".

  05/03/2019
  .
 • Nữ trưởng thôn gương mẫu

  (QBĐT)- Được bà con tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn, chị Hồ Thị Nghê, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hòa Trạch, xã Nam Trạch (Bố Trạch) luôn gương mẫu, tích cực vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa...

  04/03/2019
  .