.

Huy động sức mạnh tổng hợp để phòng, chống tham nhũng

.
10:20, Chủ Nhật, 07/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) có vai trò đặc biệt quan trọng và là nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, vì vậy cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN. Những kết quả đạt được từ PCTN đã có tác dụng răn đe và giáo dục, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết: "Thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động nắm tình hình, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tăng cường các giải pháp PCTN trên địa bàn tỉnh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo; đồng thời rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh để kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý dứt điểm những sai phạm tại một số đơn vị, địa phương".

Theo đó, 8 tháng năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang tiến hành 3 cuộc kiểm tra đối với 17 tổ chức đảng và 2 cuộc giám sát đối với 6 tổ chức đảng theo kế hoạch, trong đó đã hoàn thành 1 cuộc giám sát. Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 186 tổ chức đảng và 264 đảng viên.

Qua kiểm tra, kết luận 4 tổ chức đảng và 13 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 4 vụ việc, vụ án và báo cáo Ban Nội chính Trung ương; tham mưu bổ sung 4 vụ án và đưa 1 vụ án ra khỏi diện các vụ việc, vụ án do Thường trực cấp ủy theo dõi, chỉ đạo.

Trong 8 tháng năm 2018, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 151 cuộc thanh tra, trong đó có 32 cuộc thanh tra hành chính và 119 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm trên 18,7 tỷ đồng; trong đó kiến nghị thu hồi và xử phạt vi phạm hành chính gần 12,5 tỷ đồng, tịch thu tài sản vi phạm với số tiền trên 1 tỷ đồng và kiến nghị khác 5,2 tỷ đồng.

Trung tâm hành chính công tỉnh đi vào hoạt động góp phần cải thiện chất lượng công vụ, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân.
Trung tâm hành chính công tỉnh đi vào hoạt động góp phần cải thiện chất lượng công vụ, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân.

Đến nay, đã thu hồi được trên 10,4 tỷ đồng từ sai phạm của các đơn vị, cá nhân, đạt 83,7%. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, toàn tỉnh có 1.079 đảng viên được kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng; trong đó đã kiểm tra xong 880 đảng viên và đang kiểm tra 199 đảng viên. Qua kiểm tra có 19 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 51 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kết quả kiểm tra có 42 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật 22 đảng viên và đã thi hành kỷ luật 22 đảng viên.

Toàn tỉnh có 9 tổ chức đảng được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra có 8 tổ chức đảng vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng. Về thi hành kỷ luật của cấp uỷ các cấp và chi bộ, toàn tỉnh có 231 đảng viên bị thi hành kỷ luật; trong đó khiển trách 188 đảng viên, cảnh cáo 37 đảng viên, cách chức 5 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 3 đảng viên.

Bên cạnh sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân, công tác PCTN đã phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện đối với hoạt động của bộ máy Nhà nước, được dư luận xã hội quan tâm, được đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trong 7 tháng đầu năm 2018, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 508 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, giảm 199 đơn so với cùng kỳ năm 2017. Nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại sau sự cố môi trường biển; việc lấn chiếm, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng; ô nhiễm môi trường; khai thác tài nguyên; thủ tục hành chính và giải quyết các chế độ về chính sách xã hội...

Sau khi tiếp nhận đơn, các cấp, các ngành đã tham mưu trả lời, giải quyết 505/508 đơn (đạt 99,4%), 3 đơn còn lại đang xem xét giải quyết (Tuyên Hoá 2 đơn, thị xã Ba Đồn 1 đơn).

Đấu tranh PCTN là lĩnh vực nhạy cảm, do vậy trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp khá nhiều khó khăn, vướng mắc và hạn chế. Đó là, công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn sơ hở, thủ tục hành chính còn rườm rà và phức tạp, một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn ngại đụng chạm và chưa thực sự quan tâm đến công tác kiểm tra phòng ngừa, phát hiện hành vi có liên quan đến tham nhũng.

Công tác thanh tra và kiểm tra công vụ chưa được tiến hành thường xuyên nên có thể xảy ra tình trạng cán bộ công chức, viên chức cố ý làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi trong giải quyết công việc liên quan đến công dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt là, dư luận trong nhân dân vẫn chưa thực sự hài lòng với kết quả cải cách thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, dự án đầu tư và tinh thần, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt...

"Nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ đầu sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Bên cạnh tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và công khai quy trình sử dụng quyền lực theo pháp luật để cán bộ, nhân dân giám sát, các ban, ngành, đơn vị, địa phương cần dự báo những lĩnh vực, nhóm hành vi tham nhũng dễ xảy ra trong thời gian tới để tập trung phòng ngừa và đấu tranh.

Điển hình là lĩnh vực đất đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mua sắm tài sản công, các dự án có nguồn vốn từ ngân sách, công tác cán bộ...", đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Trần Hải Châu nhấn mạnh.

H.Chi

 

,
 • Trên 1.500 đoàn trong nước, quốc tế viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

  Trong ngày 6-10, các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

  07/10/2018
  .
 • Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương

  Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều 6-10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

  07/10/2018
  .
 • Thông báo Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  Chiều 6-10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương đã bế mạc sau 5 ngày làm việc. Ban Chấp hành Trung ương đã ra thông báo Hội nghị.

  07/10/2018
  .
 • Bế mạc Hội nghị Trung ương 8: Đưa Việt Nam giàu lên từ biển

  Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều 6-10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

  07/10/2018
  .
 • Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

  (QBĐT) -  Ngày 6-10, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

  06/10/2018
  .
 • Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Nhà lãnh đạo luôn hết lòng vì dân

  Ngày 6-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

  06/10/2018
  .
 • Những lời ngợi ca tốt đẹp nhất tưởng nhớ Nhà lãnh đạo tiền bối

  Sáng 6-10, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười...

  06/10/2018
  .
 • Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại nhiều nước

  Đại diện các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ, các tổ chức đoàn thể và các Cơ quan đại diện ngoại giao tại Washington D.C. đã đến viếng và ký sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, trong đó có quyền Phó Trợ lý Ngoại trưởng Patricia Mahoney, Đại sứ các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Quốc, Cuba...

  06/10/2018
  .